PL EN


2015 | 11 | 87-93
Article title

Instytucjonalne i prawne instrumenty łączenia ról zawodowych i rodzinnych kobiet

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osoby aktywne zawodowo doświadczają wielu trudności związanych z godzeniem ról zawodowych i rodzinych. W szczególnej sytuacji są pracujące kobiety, gdyż stereotypowo to na nich spoczywa obowiązek opieki nad dziećmi, a w przekonaniu społęcznym realizacja zawodowa nie może odbywać się kosztem rodziny. Skomplikowana natura łączenia roł, współwystępująca z konfliktem strukturalnym i kulturowym, lokuje problemy z nimi związane na dwóch biegunach - od dezaktywacji kobiet na rynku pracy aż po ograniczenie decyzji prokreacyjnych. Jest jednak wiele kobiet, które pragną godzić obie role, łącząc wykonywanie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. W rozwiązaniu tych kwestii pomocne stają się narzędzia funkcjonujące w wymiarze prawnym, związane z uprawnieniami pracowników będących rodziacami oraz regulacjami w zakresie elastycznych form zatrudnienia, a także w wymiarze instytucjonalnym, odnoszącym się do zapewnienia opieki dzieciom w placówkach opiekuńczych w czasie pracy rodziców. Ważne są także poglądy na podział ról i obowiązków w rodzinie. Artykuł jest próbą przedstawienia instrumentów ułatwiajacych kobietom godzenie pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych w świetle istniejących rozwiązań instytucjonalnych i prawnych.
Year
Issue
11
Pages
87-93
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • GUS (2011), Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy (na podstawie BAEL). Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2011 r. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/niewykorzystane-potencjalne-zasoby-pracy,10,1.html (27.07.2015).
 • GUS (2012), Praca a obowiązki rodzinne, w 2010 r., Warszawa.
 • GUS (2015), Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2015 r., Warszawa.
 • GUS (2014a), Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2013 r., Warszawa.
 • GUS (2014b), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa.
 • Komisja Europejska (2014), Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie. Wydanie 2014. Raport Eurydice i Eurostatu., Warszawa, eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2015/01/PL_KD_ECEC1.pdf (30.07.2015).
 • Kotowska I.E. (2009), Zmiany modelu rodziny a zmiany aktywności zawodowej kobiet w Europie, (w:) I.E. Kotowska (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I. (2009), Diagnoza kulturowych i strukturalnych uwarunkowań łączenia pracy zawodowej i aktywności rodzinnej przez kobiety, (w:) I.E. Kotowska (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Łucjan I. (2010), Przemiany współczesnego rynku pracy i ich wpływ na kształtowanie relacji rodzina-praca, (w:) U. Swadźba, E. Budzyńska (red.), Rodzina i praca - między tradycją i współczesnością, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 • MPIPS, Informacja na temat funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2011-2014, www.zlobki.mpips.gov.pl/statystyki (27.07.2015).
 • Piątkowska M., Ojcowie wzięli się za dzieci. Przełomowy miniony rok. "Wyborcza.biz" 02.03.2015, http://m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,17504442.html?i=0 (28.07.2015).
 • Sprawozdanie Rady Ministrów z rrealizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) w 2013 r., Warszawa 2014. http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/sprawozdanie-rady-ministrow-z-realizacji-ustawy-z-dnia-4-lutego-2011-r-o-opiece-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-w-latach-2011-2012/ (27.07.2015).
 • Sztanderska U., Grotkowska G. (2009), Rynek pracy kobiet w Polsce w latach 1992-2007, (w:) I.E. Kotowska (red.) Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 1502).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011, nr 45, poz. 235).
 • Wóycicka I. 92009), Model opieki w Polsce, (w:) I.E. Kotowska (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Notes
PL
Komunikat 3. z numeru 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-223e5423-caf2-47e3-8455-10d984c924db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.