PL EN


2015 | 62 | 11: Katechetyka | 135-144
Article title

„Wiara i polskość”. Powstanie i pierwsze lata działalności szkoły polskiej w Rzymie w czasie II wojny światowej

Authors
Title variants
EN
„Faith and Polishness”. The Establishing of the Polish School in Rome and the First Years of its Work During the Second World War
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dzieje wielu narodów i państw wpisana jest również historia emigracji, w której to obywatele, będący poza granicami swojego kraju, kultywują tożsamość narodową, język, obyczaje i religię. Do tych narodów należą również Polacy, którzy także we Włoszech dbali o przywiązanie do polskości i do wiary katolickiej. „Wiara i polskość”, to dwa komponenty, które w wymiarze ideowym i praktycznym towarzyszyły polskiej emigracji. Artykuł przybliża postać nieznaną – Teodora Feliksa Domaradzkiego – twórcę i pierwszego dyrektora szkoły w Rzymie oraz jego współpracę z Matką Teresą Kalkstein, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, która zaowocowała służbą polskim emigrantom w podjęciu edukacji szkolnej w języku polskim.
EN
History of emigration is inscribed in the history of many nations and countries; in this history it is just the citizens who are outside their countries that cultivate their national identity, the language, customs and religion. These nations also include Poles, who also in Italy took care of the attachment to their Polish identity and to the Catholic faith. „The faith and Polishness” are the two components that in the ideological and practical dimension accompanied Polish emigrants. The article shows an unknown person – Teodor Feliks Domaradzki – who was the founder and the first headmaster of the Rome school, and his cooperation with Mother Teresa Kalkstein, the Superior General of the Sisters of the Resurrection, whose result was the service to Polish emigrants in starting their school education in the Polish language.
Keywords
Contributors
author
 • Zespół Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie
References
 • Barański K.: W trzy strony świata. Szkolnictwo polskie poza granicami kraju w czasie drugiej wojny światowej. Londyn 1991.
 • Czartoryski M.: Na końcu włoskiego buta. Kraków 1986.
 • Kwiatkowska M.: Polacy w Rzymie w wiekach XIX-XX. Warszawa 2007.
 • Nauczyciele – Uczniowie. Solidarność pokoleń. Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej. Red. T. Zaniewska. Warszawa 2007.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych.: Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012. Warszawa 2013.
 • Świadectwa = Testimonianze. T. II. W kręgu kultury i sztuki. Red. E. Prządka. Rzym: Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej 2002.
 • Świadectwa = Testimonianze. T. III. W służbie ojczyzny. Red. E. Prządka. Rzym: Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej 2005.
 • Świadectwa = Testimonianze. T. IV. Pro publico bono. Polityczna, społeczna i kulturalna działalność Polaków w Rzymie w XX wieku. Red. E. Prządka. Rzym: Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej 2006.
 • Świadectwa = Testimonianze. T. V. Czas wojny i czas pokoju w polskim Rzymie. Red. E. Prządka. Rzym: Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej 2009.
 • Światło wśród burzy. Szkolnictwo i oświata Polska na Zachodzie w czasie drugiej wojny światowej. Red. T. Zaniewska, N. Pospieszny, Z. Stankiewicz. Białystok 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-223ec91c-b03d-488b-85a1-6b76f1324fab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.