PL EN


2016 | 7 | 4 | 332-338
Article title

Programowanie dla najmłodszych

Content
Title variants
EN
Programming for the youngest
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule odniesiono się do propozycji zmian podstawy programowej w zakresie informatyki dla pierwszego szczebla edukacyjnego. Idea wprowadzenia nauki programowania dla dzieci z klas I–III wydaje się dobrą propozycją, aczkolwiek wymagającą zdaniem autora większego uszczegółowienia w zakresie sposobu realizacji.
EN
In the article, reference is made to the proposals for changes to the core curriculum in the field of computer science for the first level of education. The idea of introducing programming science for children from classes I-III seems to be a good proposal, but requires the author's opinion more detail in terms of how to implement.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
332-338
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Inżynierii Komputerowej; Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego, Polska
References
  • Duch W. (1997), Fascynujący świat programów komputerowych, Poznań.
  • Franus E. (2000), Wielkie funkcje technicznego intelektu, Kraków.
  • Internet 1: http://we.pb.edu.pl/~kaie/kaie-md/ZSP/Budowa_sterownikow_PLC.pdf.
  • Internet 2: http://humansoft.pl/slownik_pojec_produkcyjnych.html.
  • Internet 3: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nauka-programowania-i-szerokopasmowy-internet-dla-szkol.html.
  • Internet 4: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/projekt-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-informatycznego.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22406f8a-141d-4747-b936-2189e2f0dd9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.