PL EN


2016 | 18 | 99-112
Article title

Rosyjska polityka energetyczna: srategia, potencjał, perspektywy

Content
Title variants
EN
Russian energy policy: strategy, potential and perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia problemy związane z wykorzystaniem ropy naftowej oraz gazu ziemnego jako kluczowych narzędzi kreacji strategii odbudowy mocarstwowej pozycji Federacji Rosyjskiej. Autor podsumowuje potencjał energetyczny państwa rosyjskiego, omawia rolę i znaczenie szlaków tranzytu rosyjskiego gazu ziemnego oraz ropy naftowej dla kształtowania relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami globalnego rynku paliw, przybliża znaczenie zysków ze sprzedaży surowców energetycznych dla rosyjskiej gospodarki, kreśli perspektywy dla rosyjskiej strategii energetycznej warunkowane sytuacją wewnętrzną państwa, globalnym rynkiem paliw, relacjami w sferze stosunków międzynarodowych.
EN
The paper describes difficulties of petrol and gas usage as a crucial tools in creation of the strategy aimed at recovery of Russia`s imperial position in the global relations. A paper summarizes Russia`s energy potential, according to currently available data. It also discusses the role of the transit routes in the context of creating relations among particular players at the global petrol market. It also underlines the meaning of petrol incomes for the Russian economy. It also contains a prognosis abort Russian energy strategy in the context of internal situation in Russia, global petrol market and international relations.
Year
Volume
18
Pages
99-112
Physical description
Contributors
References
 • Ahrend, R., 2006, How to Sustain Growth in a Resorce – Based Economy? The Main Concepts and Their Application to the Russian Case, „OECD Economics Departament Working Paper”, nr 478.
 • Czerewacz K., 2010, Państwa Azji Centralnej jako partnerzy gospodarczy Unii Europejskiej [w:] Marszałek – Kawa J., Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej, Toruń.
 • Ćwiek – Karpowicz J., 2011, Polityka energetyczna Rosji – szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej, Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 • Ćwiek – Karpowicz J., Secrieru S. (red.), 2016, Sankcje i Rosja, Warszawa.
 • Dąbrowski T., Groszkowski J., Sadecki A., Łoskot – Strachota A., 2015, Europa Środkowa i Południowo – Wschodnia wobec projektu Nord Stream, Analizy OSW, Warszawa.
 • Eberhardt A., 2008, Problematyka energetyczna w stosunkach Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś [w:] Wyciszkiewicz E. (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Warszawa, s. 57-96.
 • Guseynov R., 2005, Russian Energy Companies in Central Asia, „Central Asia nad the Caucasus”, nr 5.
 • Jarosiewicz A., Strachota K., Wołkowska A., Matusiak M., 2013, Chiny a Azja Centralna. Dorobek dwudziestolecia, Prace OSW, Warszawa.
 • Kaczmarski M., 2010, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Kaczmarski M., Kardaś Sz.. Jakóbowski J., 2016, Naftowa przyjaźń: stan i perspektywy rosyjsko – chińskiej współpracy energetycznej, Komentarze OSW, Warszawa.
 • Kagarlicki B., 2012, Imperium Peryferii, Warszawa.
 • Kisielewski T. A., 2007, Schyłek Rosji, Poznań.
 • Kłaczyński R., 2009, Ropa naftowa i gazu ziemny obszaru postradzieckiego. Rola i znaczenie surowców energetycznych w polityce Kremla, Kraków.
 • Michałowski W., 2010, Rury pod specjalnym nadzorem, Warszawa.
 • Mickiewicz P., 2011, Zapotrzebowanie surowcowe jako determinant chińskiej polityki wobec Azji Środkowej, [w:] Marszałek – Kawa J. (red.), Strategie w polityce azjatyckiej. Rozważania o aspiracjach i możliwościach współczesnej Azji, Toruń.
 • Molo B., 2008, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej [w:] Cziomer E. (red.), Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, Kraków.
 • Paniuszkin W., Zygar M., 2008, Gazprom – rosyjska broń, Warszawa.
 • Paszyc E., Wiśniewska E., 2015, Gospodarka pod rządami Putina. Czynniki wzrostu i hamulce rozwoju, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa.
 • Sykulski L. (red.), 2014, Studia nad rosyjską geopolityką, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa.
 • Szeptycki A., 2008, Stosunki pomiędzy Federacją Rosyjska i Ukrainą w sektorze gazowym [w:] Wyciszkiewicz E. (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Warszawa, s. 97-136.
 • Szukalski M., Malinowski S. (red.), 2013, Energia odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie, Poddębice.
 • Turowski P., 2012, Eksport rosyjskiego gazu – strategia, plany, konsekwencje, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 3 – 4, Warszawa.
 • Wańczyk K., 2007, Polityka Federacja Rosyjskiej wobec Regionu Morza Kaspijskiego w latach 1999 – 2004, Toruń.
 • Wasilewski A., 2015, Aktualna sytuacja w sektorze gazu ziemnego Rosji, „Nowoczesne Gazownictwo”, nr 1.
 • Wilczyński P. L., 2014, Surowce mineralne Rosji [w:] Sykulski L. (red.), Studia nad rosyjską geopolityką, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2014, s. 47-68.
 • Wilczyński P. L., 2015, Wydobycie bogactw mineralnych w krajach NATO i w obszarze postsowieckim, Przegląd Geopolityczny, 12, 2015, s. 109-132.
 • Wyciszkiewicz E., 2008, Rosyjski sektor naftowo – gazowy. Uwarunkowana wewnętrzne i perspektywy rozwoju [w:] Wyciszkiewicz E. (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Warszawa.
 • Wyciszkiewicz E., 2008a, Rosyjska polityka energetyczna w Basenie Morza Kaspijskiego [w:] Wyciszkiewicz E. (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Warszawa, s. 137-186.
 • Wyganowski J., 2014, Dlaczego Rosja bierze Krym, „Energia Gigawat”, nr 3, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22447804-ede3-4fa8-95f3-1d9e6f9c8c09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.