PL EN


2013 | 61 | 7: Słowianoznawstwo | 189-202
Article title

Образ пастыря в произведении Александра Сегеня "Поп"

Authors
Title variants
EN
The Character of the Orthodox Clergyman in a Novel Pop by Alexander Siegien
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony jednemu z najnowszych utworów religijnych Aleksandra Siegienia, powieści Pop (2006). W utworze opartym na dokumentach przedstawiono epizod historyczny z drugiej wojny światowej, dotyczy powstania i działalności Pskowskiej Prawosławnej Misji. W tej powieści Siegien skupia się nie tyle na działalności tej Misji, ile na postaci prawosławnego duchownego. Utwór jest swoistym hołdem dla tych prawosławnych duchownych, którzy nawet w takich ciężkich warunkach egzystencji nie przestawali być sługami Chrystusa.
EN
The following article is devoted to one of the latest religious novels by Alexander Siegien Pop (2006). The work is based on documentaries, which present an historic episode from the Second World War, concerning both uprising and activity of the Pskov Orthodox Mission. In this novel Siegien concentrates rather on the character of Orthodox clergyman than on the activity of the abovementioned Mission. This piece of writing is a peculiar tribute to those Orthodox clergymen who even in such hard conditions of existence didn’t lose the faith and hope in the coming of next day.
Contributors
author
 • Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS
References
 • Архимандрит Киприан (Керн), Православное пастырское служение, Клин 2002.
 • 3амалеев А., История русской культуры, Санкт-Петербург 2005.
 • Кодзис Б., Литературные центры русского зарубежья 1918-1939. Писатели. Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание, München 2002.
 • Милюков П., Россия на переломе. Красный террор, [в:] Литература русского зарубежья. Антология в шести томах, т. II (1926-1930), Москва 1991, с. 462-472.
 • Митрофанов Г., (Священник), Русская Православная Церковь в России и в эмиграции в 1920-е годы, Санкт-Петербург 1995.
 • Пащенко Е., (Монахиня), «Душе проснуться никогда не поздно... А. Сегень. «Поп», http://omiliya.org/content/dushe-prosnutsya-nikogda-ne-pozdno-a-segen-pop.html, информация от 04.07.2013.
 • Розов А., Заметки о церковной критике второй половины XIX - начала XX (Образ священника в русской литературе), «Русская литература» 2001, № 4, с. 32-50.
 • Сегень А., Поп, Москва 2010.
 • Heller М., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek radziecki, Warszawa 1989.
 • Kuсу А., Идеал пастыря в нравственно-богословских изысканиях архимандрита Киприана (Керна), [в:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Estetyka. Recepcja, red. A. Woźniak, Lublin 2013, s. 91-103.
 • Supa W., Biblia a współczesna proza rosyjska, Białystok 2006.
 • Supa W., Portrety prawosławnych duchownych w porewolucyjnej prozie rosyjskiej, „Roczniki Humanistyczne” 61(2008), z. 7, Lublin 2008, s. 35-50.
 • Zdуbiсka Z., Człowiek i religia. Lublin 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2244c363-1dcd-47cb-bc79-5e048c2a7036
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.