PL EN


2012 | 2 | 127-132
Article title

OD FILOZOFII DO PEDAGOGIKI. PRÓBA UCHWYCENIA PEDAGOGICZNEGO ARCHÉ

Authors
Content
Title variants
PL
From philosophy to pedagogy. Attempting to capture the pedagogical arché
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł – o wyraźnie teoretycznym charakterze – podjął próbę wyodrębnienia zasadniczych punktów wyjścia rozumienia tego, co dzieje się współcześnie przede wszystkim na poziomie pedagogicznej teorii, ale również i praktyki. Ukazał w zarysie zróżnicowanie teoretycznych podejść w pedagogice w ich aspektach przede wszystkim ontologicznym i epistemologicznym.
EN
Article – with a strong theoretical nature – has attempted to extract the essential starting point for understanding what is happening today primarily a pedagogical theory but also practice. It appeared in a variety of theoretical approaches outlined in pedagogy in particular aspects of their ontological and epistemological.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
127-132
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Arystoteles (2010): Zachęta do filozofii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Bocheński J. M. (1986): Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych. PAX, Warszawa
 • Gadacz T. (2009): Społeczna funkcja filozofii. „Etyka”, nr 42, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa Kant I. (2010): Krytyka czystego rozumu. T. 2. PWN, Warszawa
 • Kant I. (2010): Krytyka czystego rozumu. T. 2. PWN, Warszawa
 • Hegel G. W. F. (1990): Encyklopedia nauk filozoficznych. PWN, Warszawa
 • Kwaśnica R. (1990): Dwie racjonalności. Ku „milczącej wiedzy pedagogicznej. „Kwartalnik Pedagogicz- ny”, 4 (138) ROK XXXV, PWN, Warszawa
 • Pieter J. (1938/39): Pochodzenie filozofii a sprawa kultury filozoficznej. „Ruch Pedagogiczny”, Rok XXVIII, nr 9–10
 • Platon (2010): Uczta. PWN, Warszawa
 • Świeżawski S. (2005): Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. PWN, Warszawa–Wrocław
 • Twardowski K. (1919): Filozofia w szkole średniej. „Ruch Filozoficzny”, Rok V, Nr 1, Lwów, październik.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-224525cc-73e4-492f-8793-15a6979d1f77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.