PL EN


2010 | 87 | 237-249
Article title

Trendy konsolidacyjne w bankowości spółdzielczej a struktura produktów i wyników działalności bankowej

Authors
Title variants
EN
Consolidation Trends in the Cooperative Banking and Structure of Products and Banking Income
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bankowość spółdzielcza stanowi istotną część krajowego systemu bankowego, a w mniejszych miejscowościach jest często podstawowym dostarczycielem usług bankowych. Dla poprawy sytuacji finansowej i zakresu oferowanych usług, a także konieczności podniesienia poziomu kapitałów własnych banki spółdzielcze prowadziły silną konsolidację w latach 1997-2009. W jej wyniku liczba banków obniżyła się ponaddwukrotnie, tj. z 1.295 do 576. Jednak z drugiej strony liczba placówek podniosła się o ponad 70%, tj. z 2.250 do 4.402. Konsolidacja była jednym z czynników pozwalających na rozszerzenie zakresu usług dotychczas skoncentrowanego na działalności depozytowej i kredytowej. Przeprowadzone badania wskazują, że konsolidacja bankowości spółdzielczej przyczyniła się do zwiększania znaczenia przychodów nieodsetkowych w przychodach z działalności bankowej, na co pozytywny wpływ miał zwiększający się udział obsługi sektora niefinansowego, tj. wzrost udziału należności i zobowiązań. Kontynuacja konsolidacji i wzrost kapitałów własnych umożliwi bankom zwiększenie geograficznego obszaru działania i oferowania coraz szerszego zakresu usług bankowych.
EN
Cooperative banking is an important part of the banking system, and for smaller towns is often the primary provider of banking services. To improve the financial situation and the scope of services offered and also to raise equity, cooperative banks conducted a process of consolidation in the years 1997-2009. As a result, the number of banks fell over twice, i.e. from 1.295 to 576. However on the other hand the number of branches increased by more than 70%, i.e. from 2.250 to 4.402.Consolidation was one of the factors which enabled banks to extend the scope of services, at that time mainly concentrated on deposit and lending activities. Results of this research indicate that consolidation caused the higher share of noninterest income in the banking income, what was positively influenced by the growing banks` concentration on nonfinancial sector, i.e. increase of its loans and deposits. Continuation of the consolidation process and increase of capital will enable banks to increase the geographical area of operation and to offer an even wider range of banking services.
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • 1. Komisja Nadzoru Bankowego, 2003: Sytuacja finansowa banków w 2002 r. - Synteza, NBP Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 • 2. Komisja Nadzoru Bankowego, 2004: Sytuacja finansowa banków w 2003 r. - Synteza, NBP Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 • 3. Komisja Nadzoru Bankowego, 2005: Sytuacja finansowa banków w 2004 r. - Synteza, NBP Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 • 4. Komisja Nadzoru Bankowego, 2006: Banki spółdzielcze w Polsce, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 • 5. Komisja Nadzoru Bankowego, 2007: Sytuacja finansowa banków w 2006 r. - Synteza, NBP Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa.
 • 6. Komisja Nadzoru Finansowego, 2009: Raport o sytuacji banków w 2008 r., UKNF, Warszawa.
 • 7. Komisja Nadzoru Finansowego, 2010: Raport o sytuacji banków w 2009 r., UKNF, Warszawa.
 • 8. Kornasiewicz A., 2001: Polski sektor bankowy 1989-2000. Osiągnięcia i niepowodzenia. Zeszyty BRE Bank - CASE, nr 52, 7-14.
 • 9. Kozak S., 2005: Konsolidacja sektora bankowego w USA. Wydawnictwo CedeWu. Warszawa.
 • 10. Orzeszko T., 1998: Banki Spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań.
 • 11. Piech K., 2009: Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost, w Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, Narodowy Bank Polski, 2009, Warszawa.
 • 12. Piętka J., 1995: Krótki zarys historii polskiej spółdzielczości bankowej, Bank Spółdzielczy, Warszawa, nr lipiec/1995.
 • 13. Zabielski K., 2009: Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-224545cf-b635-4937-bd5d-1f4795362a12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.