PL EN


2018 | 32 | 7-22
Article title

Polexit w polskim dyskursie publicznym

Content
Title variants
EN
Polexit in the Polish public discurse
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest językowo-dyskursywna analiza leksemu polexit uwzględniająca kolokacje wyrazu i ich znaczenia, użycia metaforyczne i ich właściwości kognitywno-aksjologiczne, konceptualizację pojęcia w zależności od kategorii nadawcy oraz ram interpretacyjnych. Do utworzenia bazy materiałowej wykorzystano wyszukiwarkę i korpus monco.frazeo.pl oraz wyszukiwarki partali dorzeczy.pl i polityka.pl. Częstotliwość użycia wyrazu polexit jest skorelowana z określonymi zdarzeniami politycznymi. Od marca 2017 roku leksem nabiera wyrazistych cech dyskursywnych, tj. staje się konstruktem o funkcji dyskursowo-propagandowej obecnym w wypowiedziach na temat pozycji Polski w UE, konceptualizowanym odmiennie w zależności od ideologii i rangi nadawcy jako zagrożenie, absurd, możliwość, stan pożądany.
EN
The aim of the article is the linguistic-discursive analysis of the polexit lexeme. The analysis includes: collocations of the word and their meanings, metaphorical uses and their cognitive-axiological properties, conceptualization of the notion depending on the sender’s category, the recipient’s category and the interpretation frameworks. The following search engines were used to create the database: moncofrazeo.pl (search engine and corpus of texts), dorzeczy.pl and polityka.pl (search engine and base of texts of two Polish opinion-forming magazines). The frequency of the polexit lexeme is correlated with specific political events. Since March 2017, the lexeme has become a discursive construct with a propaganda function and is used in texts about the position of Poland in the EU. It is conceptualized, depending on the ideology and discursive function of the sender, as: a threat, absurd, opportunity, desired state.
Year
Issue
32
Pages
7-22
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Łódź
References
  • Awdiejew A., Habrajska G. 2009: Strategie propagandowe i agitacyjne, [w:] Habrajska G. (red.), Problemy komunikacji społecznej, Seria: Rozmowy o komunikacji 3, Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 9–54.
  • Czachur W., Miller D. 2012: Niemiecka lingwistyka dyskursu – próba bilansu i perspektywy, Oblicza Komunikacji 5, 25–43.
  • Dobrzyńska T. 1994: Mówiąc przenośnie… Studia o metaforze, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.
  • Lakoff G., Johnson M. 1988: Metafory w naszym życiu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Łaziński M. 2016: Słowa miesiąca: brexit, wyjście, [1.03.2018].
  • Pałka P., Kwaśnicka-Janowicz A. 2017: Przewodnik po zasobach internetowych, Seria: Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego nr 28, Kraków: Wydawnictwo JAK.
  • Piekot T. 2016: Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
  • Poradnia Językowa SJP PWN, ˂https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Piszmy-brexit;17670.html˃ [1.03.2018].
  • SJPDor – Doroszewski W. (red.), 1958–1969: Słownik języka polskiego, t. 1–11, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN, ˂www.sjp.pwn.pl˃ [1.03.2018].
  • Spitzmüller J., Warnke I.H. 2011: Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtekstuellen Sprachanalyse, Berlin–Boston: De Gruyter.
  • Steciąg M. 2012: Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  • Topczewska U. 2017: Analiza pola semantycznego jako metoda badania dyskursu, [w:] Czyżewski M., Otrocki M., Piekot T., Stachowiak J. (red.), Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 49–65.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2248bfc8-4431-434a-b2c1-72080ace91fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.