PL EN


2019 | 60 | 61-73
Article title

Expansionary monetary policy and its side effects

Content
Title variants
PL
Ekspansywna polityka pieniężna i jej skutki uboczne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The goal of this paper is to show that, although a non-standard monetary policy conducted by the major central banks is quite efficient in stabilising the post-crisis economy, there are a few important side effects of such policy. One of the most important side effects of a super-expansionary monetary policy is creating an economic environment that favours the financial sector and capital owners over the working class, leading to higher income inequalities. The low level of the central bank’s interest rate does not mean that every economic unit has access to cheap capital. The ultra-low cost of capital can be experienced by only the few selected players – financial institutions and strong corporations. The same can be said about the financing borrowing needs of the state – only a few governments are able to borrow very cheaply and others have to face the huge power of the financial market, which leads to a growing income gap between societies. The text has a mainly descriptive character but a few statistics are provided to support main paper’s thesis.
PL
Celem tekstu jest wskazanie, że polityka pieniężna wdrożona przez banki centralne w następstwie kryzysu finansowego osiągnęła swoje zasadnicze cele głównie w zakresie stabilizacji makroekonomicznej, ale coraz wyraźniej widać skutki uboczne tej polityki. Jednym z najważniejszych skutków ubocznych ekspansywnej polityki pieniężnej jest stworzenie warunków, które sprzyjają sektorowi finansowemu i właścicielom kapitału osłabiając pozycję przetargową pracowników, co w sumie pogłębia nierówności dochodowe. Ekspansja monetarna w dużej mierze ogranicza się do zwiększania płynności w sektorze finansowym, a tylko w małym stopniu w sferze realnej. Taka sytuacja oznacza zwiększenie popytu na instrumenty finansowe, co prowadzi do szybkiego wzrostu ich cen, na czym zyskują przede wszystkim właściciele kapitału. Niskie stopy procentowe banku centralnego nie oznaczają równego dostępu do taniego kapitału, na który mogą liczyć tylko najsilniejsze ekonomicznie podmioty, więc w sumie nierówności (zarówno między firmami, gospodarstwami domowymi, jak i państwami) rosną. Różnice w koszcie kapitału dla poszczególnych podmiotów się powiększyły w porównaniu do sytuacji przed kryzysem. Dotyczy to zarówno sektora prywatnego jak i publicznego, co można zmierzyć różnicami w rentowności papierów dłużnych emitowanych przez poszczególne podmioty. Tekst ma głównie charakter opisowy, ale podstawowe dane statyczne są przytaczane w celu zobrazowania opisywanych mechanizmów.
Year
Volume
60
Pages
61-73
Physical description
Contributors
 • TIGER Research Center Kozminski University, Warsaw
References
 • Arcand, J., Berkes, E., Panizza, U. (2012). Too Much Finance? IMF Working Paper, WP/12/161.
 • Argitis, G., Pitelis, C. (2001). Monetary Policy and the Distribution of Income: Evidence for the United States and the United Kingdom. Journal of Post Keynesian Economics, 23 (4), 617–638. DOI: 10.1080/01603477.2001.11490302.
 • Bank of England (2012). The distributional effects of asset purchases. Quarterly Bulletin, Q3.
 • BIS (2012). Annual Report 2011/2012. Bank of International Settlements.
 • Bulir, A. (1998). Income Inequality: Does Inflation Matter? IMF Working Paper, 98/7.
 • Coibion, O., Gorodnichenko, Y., Kueng, L., Silvia, J. (2012). Innocent Bystanders? Monetary Policy and Inequality in the U.S. IMF Working Paper, WP/12/199.
 • Dow, S. (2017). Central banking in the twenty-first century. Cambridge Journal of Economics, 41, 1539–1557. DOI: 10.1093/cje/bex051.
 • EBC, different years, Survey on the access to finance of small and medium-sized enterprises in the euro area. Retrieved from: www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html (2019.07.15).
 • Hamilton, J.D., Wu, J.C. (2011). The Effectiveness of Alternative Monetary Policy Tools in a Zero Lower Bound Environment. NBER Working Paper, 16956.
 • ILO (2008). World of Work, Report 2008. Income Inequalities in the Age of Financial Globalization. International Labour Organization.
 • ILO (2013). World of Work, Report 2013. Repairing Economic and Social Fabric. International Labour Organization.
 • IMF (2007). World Economic Outlook. International Monetary Fund.
 • Kumhof, M., Lebarz, C., Rancière, R., Richter, A., Throckmorton, N. (2012). Income Inequality and Current Account Imbalances. IMF Working Paper, WP/12/08.
 • Mishkin, F.S. (2009). Is Monetary Policy Effective During Financial Crises? NBER Working Paper, 14678.
 • Mishkin, F.S. (2011). Monetary Policy Strategy: Lessons from the Crisis. NBER Working Paper, 16755.
 • Lavery, S. (2017). The Legitimation of Post-crisis Capitalism in the United Kingdom: Real Wage Decline, Finance-led Growth and the State. New Political Economy, 23 (1), 27–45. DOI: 10.1080/13563467.2017.1321627
 • Lutz, C. (2014). The international impact of US unconventional monetary policy. Applied Economics Letters, 22 (12), 955–959. DOI: 10.1080/13504851.2014.990616.
 • OECD (2011). Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising. OECD.
 • OECD (2014). Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the crisis a game changer? OECD.
 • Perotti, R. (2011). The “Austerity Myth”: Pain Without Gain. BIS Working Paper, 362. Basel.
 • Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty First Century. Cambridge, Massachusetts London: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Piketty, T., Saez, E. (2013). Top Incomes and the Great Recession: Recent Evolutions and Policy Implications. IMF Economic Review, 61 (3), 456–478. DOI: 10.1057/ imfer.2013.14.
 • Rajan, R. (2010). Fault lines: how hidden fractures still threaten the world economy. Princeton: Princeton University Press.
 • Rogers, J., Scotti, Ch., Wright, J. (2014). Evaluating Asset-Market Effects of Unconventional Monetary Policy: A Cross-Country Comparison. Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion Papers, 1101, March.
 • Rogoff, K. (2017). Dealing with Monetary Paralysis at the Zero Bound. Journal of Economic Perspectives, 31 (3), 47–66. DOI: 10.1257/jep.31.3.47.
 • Saiki, A., Frost, J. (2014). Does unconventional monetary policy affect inequality? Evidence from Japan. Applied Economics, 46 (36), 4445–4454. DOI: 10.1080/00036846.2014.962229.
 • Sieron, A. (2017). Inflation and Income Inequality. Prague Economic Papers, 26 (6). DOI: 10.18267/j.pep.630.
 • Stiglitz, J. (2012). The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future. New York, London: W.W. Norton and Company,
 • Tridico, P. (2018). The determinants of income inequality in OECD countries. Cambridge Journal of Economics, 42 (4), 1009–1042 DOI: 10.1093/cje/bex069.
 • Turner, P. (2014). The exit from non-conventional monetary policy: what challenges? BIS Working Papers, 448.
 • Watkins, J.P. (2014). Quantitative Easing as a Means of Reducing Unemployment: A New Version of Trickle-Down Economics. Journal of Economic Issues, XLVIII (2), 431– 440. DOI: 10.2753/JEI0021-3624480217.
 • Wolff, E. (2017). Household Wealth Trends in the United States, 1962 to 2016: Has Middle Class Wealth Recovered? NBER Working Paper, 24085.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22491878-34b9-4789-86bd-2baa6785a5a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.