PL EN


Journal
2019 | 329 | 311 - 321
Article title

Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca wykonujący działalność społecznie użyteczną

Title variants
EN
The social cooperative as an entrepreneur undertaking socially useful activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niektórzy przedsiębiorcy oprócz komercyjnej działalności gospodarczej podejmują działalność niekomercyjną. Wykonywana jest ona na rzecz ich członków, a także załóg. Można ją określić mianem działalności interesu społecznego (publicznego). Państwo wspiera tę działalność. Jednostką organizacyjną, która oprócz prowadzenia działalności gospodarczej ma na celu ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu i społecznemu, jest spółdzielnia socjalna.
EN
Some entrepreneurs, apart from commercial business activities, also undertake non-commercial activities. This is conducted for their members and crews of the social cooperative. It can be described as a social (public) interest activity. The state supports this activity. An organisational unit, which apart from conducting economic activity, aims to limit marginalisation and counteract professional and social exclusion is a social cooperative.
Journal
Year
Issue
329
Pages
311 - 321
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2250cf0c-a2f2-49b5-82ea-bb46be1f9019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.