PL EN


2013 | 175 | 104-122
Article title

Analiza struktury demograficznej i procesu starzenia się członków OFE

Content
Title variants
EN
The Statistical Analyze of the OPFS' Members Demographical Structure
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to provide a statistical description of the demographic structure of the members of the Open Pension Funds as well as its dynamics. The paper also describes the process of ageing of the Open Pension Funds' members taking into account the whole operating period of the funds. Selected demographic measures were used to analyze the demographic structure changes of the funds' members in total and by sex and age. To describe the process of ageing some alternative measures based on central moments of the empirical distributions were employed. The analysis reveals a significant differences of the process of ageing between the funds.
Year
Volume
175
Pages
104-122
Physical description
Contributors
References
  • Cieślak M., Pomiar procesu starzenia się, "Studia Demograficzne" 2004, nr 2/146.
  • Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.
  • Kowaleski T., Szukalski P., Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
  • Wywiał J., O pewnych unormowanych współczynnikach asymetrii i spłaszczenia rozkładu zmiennej losowej, "Przegląd Statystyczny" 1981, nr 28.
  • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139 z późn. zm. Art. 2.1, pkt. 2). Komisja Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22586a2d-5011-43a5-a114-4df841ba8452
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.