PL EN


2012 | 2 |
Article title

Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta - kontynuacja czy zmierzch?

Authors
Content
Title variants
EN
Wilhelm von Humboldt’s University: Continuation or Twilight?
Languages of publication
Abstracts
PL
Współczesny polski uniwersytet jest płaszczyzną zróżnicowanych napięć, zarówno tych we-wnętrznych, jak i zewnętrznych. Usytuowany pomiędzy koniecznością podtrzymywania wie-loletniej już tradycji oraz coraz powszechniejszym oczekiwaniem zmian, poszukuje własnej toż-samości w niezwykle złożonej rzeczywistości XXI w. Podjęty przez autorkę artykułu temat jest zatem próbą uchwycenia zjawisk, jakie wpływają na kształt współczesnego uniwersytetu w Pol-sce. Analizowane przez nią problemy dotyczą relacji, jakie konstytuują się na osi uniwersytet - student – rynek pracy, a ich źródłem jest ugruntowana w dyskursie humanistycznym refleksja nad kondycją współczesnego uniwersytetu, funkcjonujące powszechnie opinie i przekonania, oraz indywidualne doświadczenia autorki, stanowiące swoistą szansę zderzenia teoretycznych rozważań z rzeczywistością w jakiej funkcjonuje student uniwersytetu w XXI w.
EN
The modern Polish university is full of tensions, both internal and external. Trying to find an equilibrium between tradition and social expectations of change, it at the same time strives to preserve its own identity. This paper is an attempt to determine the phenomena that shape modern Polish universities. It asks about the correlation between the university, students and the job market. These reflections draw on social and academic opinions about the condition of Polish universities and the author’s own experiences. This paper also refers to some theoretical academic assumptions related to the student’s job market reality.
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-225a47e2-0468-4245-beaf-329573232220
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.