PL EN


2016 | 1 | 115-130
Article title

REHABILITACJA I EDUKACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU W DOBIE ROZWOJU NAUK I NOWYCH TECHNOLOGII

Authors
Content
Title variants
EN
REHABILITATION AND EDUCATION OF PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN TIMES OF DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES AND SCIENCES
Languages of publication
Abstracts
PL
Współczesny człowiek stoi w obliczu technologicznej rewolucji, spowodowanej intensywnym rozwojem nauk, która wymusza coraz szybciej postępujące zmiany w jego otoczeniu. W odniesieniu do osób z dysfunkcją wzroku rozwój nowych technologii umożliwia po raz pierwszy korzystanie z niezależności w zdobywaniu informacji i pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Stwarza szansę na uniknięcie niepełnosprawności lub znaczne ograniczenie jej skutków. Celem prezentacji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych dotyczących edukacji, diagnostyki i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.
EN
People of present times are facing a technological revolution, resulting from the intensive development of sciences, which forces rapid changes in the surroundings. In case of people with sight dysfunctions, development of new technologies creates some independence in gathering information, which was impossible before, and makes their participation in social life even more complete. It is an opportunity to avoid a disability or to reduce its consequences in a significant way. The goal of the presentation is to show the latest scientific achievements related to education, diagnosis and rehabilitation of people with sight dysfunctions.
Year
Issue
1
Pages
115-130
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych
References
 • Bal J., Sobczyńska-Tomaszewska A., Czerska K., Obersztyn E., Sands D., Mazurczak T. (2004). Diagnostyka prenatalna mukowiscydozy w rodzinach ryzyka w Polsce: wyniki badań molekularnych. „Medycyna Wieku Rozwojowego”, 8 (3), cz. 2, s. 871–883.
 • Biesaga T. (2008). Diagnostyka prenatalna a selekcja eugeniczna. „Życie i Płodność”, nr 2 (4), s. 71–76.
 • Burduk M., Kałużny J.B., Szkulmowska A., Szkulmowski M., Wojtkowski M., Kowalczyk A. (2008). Spektralna optyczna koherentna tomografia (SOCT) w obrazowaniu pęcherzyków filtracyjnych u pacjentów po trabekulektomii. „Okulistyka”, nr 11 (4), cz. 1, s. 19–22.
 • Czerwińska M. (2005). Osoba niewidząca w społeczeństwie informatycznym – uwarunkowania i możliwości normalizacji. W: Kosakowski C., Krause A. (red.). Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Dyskursy pedagogiki specjalnej 4. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • Dycht M. (2012). Zagrożenia wzroku człowieka we współczesnym świecie. W: Baraniak B. (red.). Człowiek w pedagogice pracy. Warszawa: Difin.
 • Fukuyama F. (2004). Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. Pietrzyk B. Kraków: Znak.
 • Gołubiew-Konieczna M., Krause A. (2008). Szkolnictwo specjalne – krajobraz po reformie. „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 2 (1), s. 36–45.
 • Guzowski J. (2014). Transhumanizm – eskapizm czy wizjonerstwo? „Szkice Humanistyczne” (Olsztyn), 14 (1/2), s. 89–105.
 • Hughes J. (2004). Citizen cyborg: why democratic societies must respond to the redesigned human of the future. Cambridge: Westview Press.
 • Informacja statystyczna (2004). Warszawa: GUS.
 • Jakubowski S. (2001). Pomoce dydaktyczne i środki techniczne przydatne w nauczaniu dzieci z uszkodzonym wzrokiem. W: Jakubowski S. (red.). Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi. Warszawa: MEN.
 • Kilian M. (2011). Rehabilitacja wobec potrzeb osób w starszym wieku. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.). Starzenie się z godnością. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kowalczyk A., Wojtkowski M. (2006). Tomografia optyczna. „Fizyka w Szkole”, nr 52 (2), s. 2–9.
 • Krause A. (2009). Teoretyczne i empiryczne problemy pedagogiki specjalnej. Zarys obszarów badawczych, „Niepełnosprawność”, nr 1, s. 9–24.
 • Laszkowska J. (2005). Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież. Kraków: nakładem autora.
 • Maciąg K., Kałafut J. (red.). (2011). Biotechnologia – zagrożenie czy perspektywa rozwoju ludzkości: V Ogólnopolskie Seminarium Studentów Biotechnologii. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 21–23 października. Poznań: Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Mikron”; Sorus Wyd. i Drukarnia Cyfrowa.
 • Nate S. (2012). The signal and the noise. New York: Penguin.
 • Niemierko B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: WAiP.
 • Ossowski R., Muszalska M. (2007). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niewidomych i niedowidzących. Psychologiczna analiza problemu. W: Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K. (red.). Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.
 • Raport AMDAI (2010) Raport access economics: the global economic cost of visual impairment, dostępny na:
 • http://www.icoph.org/dynamic/attachments/resources/globalcostofvi_finalreport.pdf (otwarty 29.03.2016).
 • Rozpędek W. (2014). Polsko-amerykański wynalazek pozwoli ujrzeć świat, aktualizacja: 13.08.2014, dostępny na: http://biotechnologia.pl/biotechnologia/artykuly/polsko-amerykanski-wynalazek-pozwoli-ujrzec-swiat,14406.html?mobile_view=tru (otwarty 29.03.2016).
 • Sandberg A., Bostrom N. (2008). Whole brain emulation: a roadmap, technical report 2008–3. Oksford: Future of Humanity Institute, Oxford University.
 • Szkaradek M., Futyma-Ziaja M., Lewicka-Chomont A., Rejdak R. (2013). Protezy siatkówkowe: technologia umożliwiająca odzyskanie wzroku. „Okulistyka”, nr 16 (3), s. 58–60.
 • Tamborska-Zedlewska M. (2004). Eugenika – zagrożenie przeszłości i teraźniejszości. „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne”, t. 3, s. 203–210.
 • Tomala L. (2014). Precyzyjne sztuczne oko coraz bliżej, dostępny na: http://www.nauka.gov.pl (otwarty 12.10.2015).
 • Walter Ch. (2006). Thumbs, toes, and tears: and other traits that make us human. New York: Walker & Company.
 • Wapiennik E., Piotrowicz R. (2002). Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Wiazowski J. (2001). Komputery i sieci komputerowe jako media wspomagające nauczanie języka angielskiego uczniów niewidomych. „Języki Obce w Szkole”, nr 7, s. 87–92.
 • Wiazowski J. (2009). Niewidomi a rewolucja technologiczna – doświadczenia amerykańskie. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 3, s. 83–99.
 • Wojtkowski M. (2009). Obrazowanie za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską. Toruń: UMK.
 • World health report (2002; 2011). Genewa: World Health Organisation, dostępny na:
 • http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf?ua=1 (otwarty 29.03.2016); http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf (otwarty 29.03.2016).
 • Young S. (2006). Designer evolution: a transhumanist manifesto. New York: Prometheus Books.
 • Zaorska M. (2014). Pedagogika specjalna w XXII wieku? W: Jachimczak B., Pawelczak K., Wojciechowska A. (red.). Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej. Poznań: UAM.
 • Żekanowski C. (2001). Diagnostyka molekularna: zadania i pytania. „Wszechświat”, z. 1/3, s. 17–23.
 • Żekanowski C. (2003). Nowa genetyka a niepełnosprawni. Osoba i osobnik, czyli meandry eugeniki. Cz. 2. „Retina”, nr 2 (11), Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Retinitis Pigmentosa, dostępny na: http://retina-forum.pl (otwarty 5.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-225eddaf-2b98-4318-879e-5d886cc91924
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.