PL EN


2013 | 5 | 223-244
Article title

Civil Society in the Netherlands and Poland – Learning from the Dutch?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article proves the scientific validity of a model of civil society developed by Dekker and Van den Broek, which includes community, market and state. Its main indicators: social capital and public discourse are applied to compare the developments of civil society in the Netherlands and Poland. This model includes a guiding principle – voluntariness. It serves to interrogate a correlation between the strong normative conditions: religious behavior and shared historical experience on the one hand, and the weak level of the civil society developments in Poland on the other.
PL
Artykuł analizuje model społeczeństwa obywatelskiego rozwinięty przez Dekker’a i Van den Broeka, uwzględniający złożony ład społeczny obejmujący triadę społeczeństwo-rynek-państwo. Jego główne wskaźniki, kapitał społeczny i dyskurs publiczny, zastosowane są w analizie naprzeciwległych przykładów holenderskich i polskich. Artykuł poddaje analizie centralne uwarunkowanie koncepcyjne modelu, a więc wolontariat, które służy interpretacji fenomenu korelacji silnych trendów społecznych, religijności i wspólnoty historycznej, oraz niskiego poziomu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Year
Issue
5
Pages
223-244
Physical description
Contributors
 • University of Vienna, Faculty of Social Sciences, Rooseveltplatz 2
References
 • Anheier H. K., Salamon L. M., Volunteering in cross-national perspective: Initial comparisons, in Civil Society Working Paper 10, July 2001, http://www.avso.org/voluntary/Int%20DOC/volunteering.pdf, 6.10.2012.
 • Bijl R., The social state of the Netherlands, The Netherlands Institute for Social Research, SCP, The Hague 2010.
 • Borowik I., O zróżnicowaniu katolików w Polsce?, in Chrześcijaństwo, Świat, Polityka, Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła, UKSW, No 2 (6) 2008, Warszawa, http://www.politologia.wnhis.uksw.edu.pl/zeszyty/publikacja6.pdf, 20.04.2013.
 • Czapiński J., Panek T., Social Diagnosis 2011. Objective and subjective quality of life in Poland, Contemporary Economics, „Quarterly of University of Finance and Management in Warsaw”, Vol. 5, Issue 3, September 2011, http://ce.vizja.pl/en/download-pdf/volume/5/issue/3/id/260, 15.02.2013.
 • Cześnik M., Partycypacja wyborcza Polaków, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa,
 • Dekker P., Van den Broek A., Civil Society in Comparative Perspective: Involvement in Voluntary Associations in North America and Western Europe, in Voluntas: International Journal of Vuluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 9 No. 1 (1998).
 • Dekker P., Voluntary associations, volunteering and the ideals of civil society, CIES (Research Center on Economics and Society), http://www.grupcies.com/boletin/images/stories/PDFBoletin/ArticuloI_Edic_59.pdf, 15.02.2013.
 • Eisele G., European Civil Society. A glance at recent literature, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Nachwuchsgruppe „Europäische Zivilgesellschaft und Multilevel Governance“, Münster 2005, http://nez.uni-muenster.de/download/eisele_-_european_civil_society.pdf, p. 1, 15.02.2013.
 • Fukuyama F., Social Capital and Civil Society, IMF Working Paper, WP/00/74, 2000, http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=423027122029097008117017102108088085023056033007026070025111055028117025046033047112002110030098020095069100036005023013027105118100099007111068120&EXT=pdf, 20.04.2013.
 • Gliński P., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – dwadzieścia lat przemian. Trzeci sektor, Academia, PAN, http://academia.pan.pl/dokonania.php?id=525, 28.04.2013.
 • Grabowska M., Religia, jednostka, wspólnota, in Chrześcijaństwo, Świat, Polityka, Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła, UKSW, No 2 (6) 2008, Warszawa, http://www.politologia.wnhis.uksw.edu.pl/zeszyty/publikacja6.pdf, 20.04.2013.
 • Grossfeld J., Religijność... ale jaka?, in Chrześcijaństwo, Świat, Polityka, Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła, UKSW, No 2 (6) 2008, Warszawa,
 • Łasinowski H., Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w budowie demokracji, http://zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/133/1.3_sasinowski.pdf, 28.04.2013.
 • Mair P., Van Biezen I., Party membership in twenty European democracies, 1980 – 2000, inParty Politics, Vol. 7 No.1, SAGE Publications, London 2001, http://www.olemiss.edu/courses/pol628/mairbiezen01.pdf, 15.02.2013.
 • Mastyk T., Aktywność obywatelska w społeczeństwie informacyjnym. Perspektywa socjologiczna, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Katowice 2007,http://www.sbc.org.pl/Content/11926/doktorat2797.pdf, 28.04.2013.
 • Siciński A., O idei społeczeństwa obywatelskiego, Wiedza i Życie, http://archiwum.wiz.pl/1996/96063600.asp, 15.02.2013.
 • Wądołowska K., Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2011, http://erw2011.gov.pl/static/upload/komunikat-1.pdf, 15.02.2013.
 • Wenzel M., Kubik J., Civil society in Poland. Case study, Prepared for international conference The Logic of Civil Society in New Democracies: East Asia and East Europe, Taipei, June 5-7, 2009,http://www.cbos.pl/PL/wydarzenia/04_konferencja/Civil%20society%20in%20Poland.pdf, 15.02.2013.
 • Wiczyński M., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – czy ma przyszłość?, 2006,
 • Wilson K. H., Eberly R. A., Rhetoric and Public Discourse, http://www.sagepub.com/upm-data/22866_Part_IV_Intro.pdf, 20.04.2013.
 • http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_049_12.PDF, Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, CBOS, Warszawa 2012, 20.04.2013.
 • http://isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/partycypacjawyborczaPolakw.pdf, 15.02.2013.
 • http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=423027122029097008117017102108088085023056033007026070025111055028117025046033047112002110030098020095069100036005023013027105118100099007111068120&EXT=pdf, 20.04.2013.
 • http://www.politologia.wnhis.uksw.edu.pl/zeszyty/publikacja6.pdf, 20.04.2013.
 • http://www.polityka.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=503&Itemid=48 , 15.02.2013.
 • http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/National%20report%20PL.pdf, Study on Volunteering in the European Union. Country Report Poland, 15.02.2013.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf, Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013, 20.04.2013.
 • http://www.sussex.ac.uk/Users/sefd0/crsold/tt1034/tt1034kant.htm, An Introduction to Kant’s Political Philosophy, via Rousseau, 15.02.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22605791-087e-4fa9-8be4-6e41a47d7725
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.