PL EN


2017 | 20 | 28-52
Article title

Miejsca potencjalnych konfliktów etnicznych w Europie

Content
Title variants
EN
Risk of ethnic conflicts in Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We wstępie przedstawiono zjawisko współczesnych konfliktów etnicznych, oraz stopniowy proces podważania fundamentów Unii Europejskiej, której instytucje spajają dotychczas europejskie nacje. W dalszej części pokazano wszystkie miejsca zagrożone wybuchem konfliktu etnicznego, a na podstawie zebranej literatury i źródeł innych przedstawiono stopień zagrożenia, analizę możliwych strat oraz zakres konsekwencji geopolitycznych wynikających z ewentualnych konfliktów. Część ta zawiera również mapę Europy, na której przedstawiono skalę potencjalnego zagrożenia konfliktami etnicznymi. Źródłem danych, były dane historyczne po 1945 roku, aktualne dane demograficzne ze spisów narodowych w państwach europejskich, a także dane etnograficzne oraz literatura przedmiotu. Na zakończenie pokrótce pokazano przeprowadzoną wstępną symulację wyników konfliktów lokalnych z uwzględnieniem interesów politycznych poszczególnych państw po ewentualnym rozpadzie UE.
EN
In the beginning of this paper it was shown the question of contemporary ethnic conflicts and gradually completing process of EU fundaments undermining. The EU institutions have stopped any ethnic conflicts within organization. Further, there are maps showing all potential places where ethnic conflicts in Europe may occur if the EU would collapse. It was presented on a basis of many sources, the literature as well as works of different NGOs. Level of risk shown on maps presented dependently to six factors. Two of them were connected to ethnic identity, but rest of them depend on history, tradition of statehood, former border lines and actual autonomy status. The risk was compared with causalities and consequences that may occur in future. At the end there were presented three most probable scenarios of the future of Europe, after fragmentation or dismantling of the EU.
Year
Volume
20
Pages
28-52
Physical description
Contributors
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne
References
 • Borkowski, P. J., 2015, Unia Europejska-kryzys egzystencjalny. Rocznik Strategiczny, (21), 182-202.
 • Coakley, J., 1992, The Resolution of Ethnic Conflict: Towards a Typology, International Political Science Review, 13, 4, pp. 343–358.
 • Dutka, J., 2016, Geopolityczna wieża Babel, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 9-25.
 • Dutka, J., 2017, Strategia demograficzna w historii myśli geopolitycznej,
 • Przegląd Geopolityczny, 19, s. 36-48.
 • Duszczyk, M., 2015, Czy migracje położą kres UE?. Rocznik Strategiczny, (21), 357-368.
 • Dybowska, J., 2009, Prognozowane zmiany demograficzne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej jako wyzwanie dla rozwoju gospodarczego.
 • Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 511-525.
 • Gasz, M., 2014, Źródła niestabilności gospodarczej państw strefy euro w warunkach kryzysu. Studia Ekonomiczne, (166), 78-87.
 • Gąsior-Niemiec, A., 2006, Europa jako kontynent imigracyjny. Zarys problemu [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), Przyszłość Europy - wyzwania globalne - wybory strategiczne, WSB-NLU, Nowy Sącz.
 • Gellner, E., 1991, Narody i nacjonalizm, PIW, Warszawa.
 • György, M., 2006, Przyszłość Europy, [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), Przyszłość Europy - wyzwania globalne - wybory strategiczne, WSB-NLU, Nowy Sącz.
 • Horowitz, D. L., 1985, Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, CA: University of California Press. s. 57.
 • Kieżun, W., 2007, Zmiany struktury etnicznej ludności Europy - szanse i
 • zagrożenia, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska” Biuletyn Komitetu
 • Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN, nr 1 (15).
 • Kopczyńska, D., 2008, Dezintegracja rodziny w Polsce na tle tendencji w krajach Unii Europejskiej. Studia Doktorantów/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, (5), 395-404.
 • Krakowski, J., 2005, Przyszłość Unii Europejskiej. Wnioski z analizy ekonomicznego mechanizmu integracji. Sprawy Międzynarodowe, (4), 5- 16.
 • Kropska, M., Wilczyński P. L., 2015, Polityka Unii Europejskiej wobec muzułmanów oraz jej konsekwencje [w:] Leszczyński, T. Z. (red.),
 • Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania Społeczne. PTG, Kraków, s. 115-129.
 • Matykowski, R., 2008, Trwałość i zmienność granic w Europie. Przegląd Zachodni, (03), 95-112.
 • Miszczak, K., 2014, Polska a Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii
 • Europejskiej. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, (3 (46)), 200-223.
 • Musiał, S., 2014, Muzułmanie we Francji - Muzułmanie we Francji – wybrane aspekty społeczno-polityczne, Przegląd Geopolityczny, 8, s. 31-48.
 • Petersen, R. D., 2002, Understanding Ethnic Violence, New York: Cambridge Univ. Press.
 • Rothholz, W., 2013, Polityczna/obywatelska rola religii: Jakiej narracji
 • potrzebuje Unia Europejska?. Zeszyty Naukowe Acta Politica, (26), 5-18.
 • Seethaler, S., 2010, Kłamstwa, przeklęte kłamstwa i nauka, Wyd. Sonia Draga, Katowice.
 • Smith, A., 2001, Nationalism: Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity: 54– 55.
 • Sobek, U., 2008, Nacjonalizm – wybór czy fatalizm Europy, ZNZE WSIiZ 3/2008 (8), s. 75-103.
 • Stolarczyk, M., 2013, Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego procesu integracji,“. Krakowskie Studia Międzynarodowe, (3).
 • Sułek, M., 2017, Kasandryczne prognozy demograficzne – nauka, pseudonauka, czy ideologia?, Przegląd Geopolityczny, 19, s. 9-21.
 • Szacki, J., 2001, Nacjonalizm, [w:] A. Jasińska-Kania (red.), Trudne sąsiedztwa w socjologii konfliktów narodowościowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Szukalski, P., 2008, Zmiany etniczne i wyznaniowe w Europie Zachodniej,
 • Wiadomości Statystyczne, 4, s. 61-70.
 • Timofiejuk, P., 2007, Państwo narodowe i naród a globalizacja-analiza zależności [w:] Forum Politologiczne (Vol. 5). Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • Tokarski, P., 2011, Kryzys w strefie euro: rozwój, dylematy, perspektywy. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 3 (61), 5-24.
 • Wielecki, K., 2014, Między różnorodnością kulturową i rozpadem tożsamości. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, (9), 41-52.
 • Wilczyński, W., 2015, Muzułmanie w Europie: aspekty geograficzne, polityczne i religijne, Przegląd Geopolityczny, 14, s. 107-119.
 • Varshney, A., 2007, Ethnicity and Ethnic Conflict [w:] Boix, C., Stokes S. C.,
 • Oxford Handbook of Comparative Geopolitics, New York: Oxford University Press, pp. 274-296.
 • http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&start=1995&view=chart&year_low_desc=true
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22644d59-4aca-438f-8cd0-f1709cc6c5fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.