PL EN


2000 | 3(3) | 99-120
Article title

Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie Programu Inicjatyw Lokalnych)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
References
  • Fukuyama F., 1997: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa– Wrocław: PWN.
  • Gęsicka G., 1996, Instytucje rozwoju lokalnego, Katowice: Wyd. Śląsk.
  • Gorzelak G., 1996, „Rozwó j lokalny – szanse i zagrożenia (na przykładach z USA)” w: M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe, t. 734, Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
  • Gorzelak G., Jałowiecki B., Herbst M., Roszkowski W., 1999a, Transformacja systemowa z perspektywy Dzierzgonia, Warszawa: EUROREG.
  • Gorzelak G., Jałowiecki B., Woodward R., Dziemianowicz W., Herbst M., Roszkowski W., Zarycki T., 1999b, Dynamics and Factors of Local Success in Poland, vol. 15, Warszawa: EUROREG – CASE.
  • Historie sukcesu lokalnego, 1998, Warszawa: EUROREG.
  • Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu, Kraków: Wyd. Znak.
  • Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, 1999, Warszawa: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych.
  • Taylor D.R.F, Stöhr W.B., 1981, Development from Above or Below? The Dialectics of Regional Planning in Developing Countries, New York: John Wiley & Sons.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-226869ff-c6cd-4cf6-9845-c05dc2ae5980
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.