PL EN


Journal
2018 | 47 EN | 1 | 277-287
Article title

Types and Functions of Phonic Gestures Applied in Speech Therapy

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Phonic gestures are a communication tool as well as a regulator of social relationships and their meaning depends on the intentions of the sender, which is understood in a particular consituation. Phonic gestures may take on various forms: non-lexical or more lingual, they may also play many roles in speech therapy, also with kindergarten-age children. Not only do they complement the meaning of words, but also emphasise or explain the meaning of a verbal statement, they provide structure for the course of interaction and occasionally become an equivalent of the whole statement. The analysis of sonic mimic movements enables identification of emotions and moods that accompany the meeting of speech therapy subjects, it determines the possibility of regulating the course of a conversation and adjusting to the situation, it also influences the quality of personal relationships in interactions.
Journal
Year
Volume
Issue
1
Pages
277-287
Physical description
Dates
published
2018-01-01
Contributors
 • University of Łódź, Department of Polish Dialectology and Logopedics
References
 • Ameka F., 1992, Interjections: The universal yet neglected part оf speech, “Journal of Pragmatics”, 18: 101–118.
 • Antas J., Majewska M., 2006, W poszukiwaniu jednostki mowy, [in:] Kognitywizm i komunikatywizm – dwa bieguny współczesnego językoznawstwa, red. W. Chłopicki, Tertium, Kraków, 41–58.
 • Bardijewska S., 1977, O znakach radiowych, [in:] Z zagadnień semiotyki sztuk masowych, red. A. Helman i in., Zakład Narodowy im .Ossolińskich, Wrocław, 119–137.
 • Bednarczyk M., 2014, Klasyfikacje wykrzykników w badaniach polskich i niemieckich „Lingwistyka Stosowana”, 11: 83–89.
 • Blaustein L., Wybór pism estetycznych, Universitas, Kraków 2005.
 • Blumer H., 1984, Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, [in:] Kryzys i schizma, cz. 1, red. E. Mokrzycki, PIW, Warszawa, 71–86.
 • Gordon T., 1996, Wychowanie bez porażek w szkole, Pax, Warszawa.
 • Kaźmierczak M., 2016, Dialogiczna relacja logopedy i pacjenta, [in:] Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, red. I. Jaros, R. Gliwa, UŁ, Łódź, 9–17.
 • Kaźmierczak M., 2018, Rola gestów fonicznych w wychowaniu komunikacyjnym dzieci przedszkolnych, [in:] Teoria i praktyka logopedyczna. Wybrane zagadnienia, red. E. Gacka, M. Kaźmierczak, UŁ, Łódź, 129–138.
 • Klemensiewicz Z., 1937, Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej, PAU, Kraków.
 • Krupska-Perek A., 2001, Kod językowy a inne składniki aktu komunikacji bezpośredniej, [in:] Język w komunikacji, t. 1, red. G. Habrajska, WSHE, Łódź, 154–164.
 • Krzemiński I., 1986, Symboliczny interakcjonizm i socjologia, PWN, Warszawa.
 • Lejzerowicz M., 2003, Koncepcja jaźni George’a Herberta Meada a teoria innego Alfreda Schütza, „Studia Philosophiae Christianae”, 2: 303–328.
 • Mayen J., 1972, O stylistyce utworów mówionych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Mead G.H., 1975, Umysł, osobowość i społeczeństwo, tłum. Z. Wolińska, PWN, Warszawa.
 • Mikuta M., 1963, Kultura żywego słowa, PZWS, Warszawa.
 • Steinthal H., 1881, Abriss der Sprachwissenschaft, t. 1, F. Dümmler, Berlin.
 • Stewart J., Thomas M., 2008, Słuchanie dialogiczne: lepienie wzajemnych znaczeń, [in:] Mosty zamiast murów, red. J. Stewart, PWN, Warszawa, 234–256.
 • Szwajkowska A., 2010, Za gestem fonicznym stoi prozodia, [in:] Rozmowy o komunikacji 4. Metodologia i praktyka komunikacji społecznej, red. G. Habrajska, Leksem, Łask, 37–48.
 • Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1967). Pragmatics of human communication: A study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes (pp. 48-71). New York, NY: W. W. Norton & Company
 • Wharton T., 2009, Pragmatics and Non-Verbal Communication, CUP, New York.
 • Załazińska A., 2006, Niewerbalna struktura dialogu, Universitas, Kraków.
 • Załazińska A., 2014, Gest jako nośnik intencji i znaczeń – pragmatyczne funkcje korelatu słowno-gestycznego, [in:] Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów, red. W. Pskit, UŁ, Łódź, 101–115.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-226c959e-45c2-4759-be35-3a4c9520b40d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.