PL EN


2016 | 19 | 1 | 179-202
Article title

Wrażliwość na wzmocnienia a zazdrość w związkach romantycznych

Content
Title variants
EN
Reinforcement sensitivity and jealousy in romantic relationships
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zazdrość jest adaptacyjną reakcją emocjonalną, która sygnalizuje zagrożenie dla aktualnej relacji romantycznej i wzbudza motywację do jej obrony. Uznając zazdrość za mechanizm wrażliwości na sygnały zagrożenia relacji, przewidywano, że wrażliwość biologicznych systemów walki-ucieczkiznieruchomienia (FFFS) oraz behawioralnego systemu hamowania (BIS) będzie dodatnio skorelowana z intensywnością doświadczania zazdrości. Spodziewano się, że związki te będą silniejsze wśród osób bardziej zaangażowanych w relację. Analizowano także orientację na dążenie i unikanie w bliskim związku romantycznym jako mediatory relacji między wrażliwością FFFS, BIS i behawioralnego systemu aktywacji (BAS) a intensywnością doświadczania zazdrości. Badania prowadzono wśród 217 osób w wieku od 17 do 36 roku życia, pozostających w związkach romantycznych. Wykazano, że wrażliwość BIS i FFFS dodatnio koreluje z intensywnością doświadczania zazdrości. Zaangażowanie w związek moderowało zależności między wrażliwością FFFS a intensywnością zazdrości. Orientacja na unikanie w bliskim związku była zaś mediatorem relacji między wrażliwością BIS a doświadczaniem zazdrości.
EN
Jealousy is an adaptive emotional reaction that signals threat to the current romantic relationship and motivates the person to protect that relationship. Given that jealousy is a mechanism of sensitivity to signals of relational threat, it was predicted that neurobiological systems of fight-flight- -freeze (FFFS) and behavioral inhibition (BIS) would be positively correlated with emotional jealousy. It was also predicted that these associations would be stronger in individuals highly committed to their relationships. We examined the mediatory role of approach-avoidance social goals in relations between BIS, FFFS, behavioral activation system (BAS), and the experience of jealousy. The present study was conducted on a group of 217 participants aged between 17 and 36 years, involved in romantic relationships. The results showed that the sensitivity of BIS and the freeze system (FFFS) was correlated positively with the intensity of jealousy. Commitment appeared to moderate the relations between FFFS and the intensity of jealousy. Avoidance social goals mediated the relation between BIS and the intensity of jealousy.
Year
Volume
19
Issue
1
Pages
179-202
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej
  • Studenci V roku psychologii Uniwersytet Śląski w Katowicach
author
  • Studenci V roku psychologii Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Studenci V roku psychologii Uniwersytet Śląski w Katowicach
author
  • Studenci V roku psychologii Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22738777-f083-46e2-9bd7-3323d459c195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.