PL EN


2016 | 8(2)/2016 | 13-20
Article title

ZARZĄDZANIE U PROGU XXI WIEKU

Content
Title variants
EN
MANAGEMENT AT THE THRESHOLD OF THE TWENTY-FIRST CENTURY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu analizowane są zagadnienia istoty, znaczenia oraz roli pracownika wiedzy i jego wydajności pracy w organizacji pod kątem zadań pracownika wiedzy, traktowania pracownika wiedzy jako kapitału firmy, jak również własności w gospodarce opartej na wiedzy.
EN
The study analyzes the significance and role of a knowledge worker and their work efficiency in an organization in terms of designated tasks, treatment of a knowledge worker as the company’s capital, as well as property in the knowledge economy
Contributors
  • Katedra Zarządzania, Uniwersytet Łódzki w Łodzi
References
  • Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania. Klasyka biznesu, Warszawa 2010.
  • Kołodko G.T., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Pruszyński i S-ka, Warszawa 2013.
  • Kołodko, G.W., Droga do teraz. Prószyński i S-ka, Warszawa 2014.
  • Penc J., Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości. WSSM, Łódź 2012.
  • Penc J., Nowe zarządzanie w nowej gospodarce. SiG, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2273e0e5-b942-43fd-b440-b1763963f138
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.