PL EN


2016 | 2 | 131-140
Article title

Modelowanie jako strategia dydaktyczna w akademickim kształceniu refleksyjnych nauczyciel

Content
Title variants
EN
Modelling as a strategy for developing reflective teachers in the academic education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Modelowanie jest skuteczną strategią kształtowania umiejętności dydaktycznych studentów. Może jednak służyć także „edukacji do refleksyjnej praktyki” w ujęciu Schöna (1987). Zaprezentowany tekst opisuje badania w działaniu, przeprowadzone przez autorkę, których celem było wspomaganie procesu rozwijania się refleksyjności u studentów. W oparciu o arkusze obserwacyjne wypełniane przez studentów zaobserwowano u nich zmiany w dwóch obszarach: refleksji dotyczącej obserwacji lekcji i refleksyjnego podejścia do własnej praktyki, czyli samodzielnie prowadzonego procesu dydaktycznego. W efekcie sprzężenia zwrotnego duże zmiany pojawiły się również w praktyce akademickiej badacza.
EN
Modelling is an effective strategy for devel opment of students’ teaching skills. It can, however, serve for "educating the reflective practitioner" (Schön, 1987). The paper describes the action research conducted by the author, whose aim was to support the process of developing the reflectiveness in students. The research used the observation sheets filled in by students, and led to observation in two areas: reflection during lesson observation and reflective approach to own practice- independent teaching. As a result, large changes appeared also in the academic teacher’s practice.
Year
Volume
2
Pages
131-140
Physical description
Contributors
 • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Buckley, F.J. (2000). Team Teaching: What, Why, and How? Thousand Oaks: SAGE.
 • Gołębniak, B. D. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza- biegłość- refleksyjność. Toruń- Poznań: EDYTOR.
 • Eraut, M. (1994). Developing professional knowledge and competence. London: Falmer Press.
 • Korthagen, F.A.J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2001). Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Loughran, J. (1996). Developing reflective practice: Learning about teaching and learning through modelling. London/Washington, DC: Falmer.
 • Loughran, J. and Berry, A. (2005). Modelling by teacher educators. „Teaching and teacher education”, nr 21 (2), 193–203.
 • Loughran, J. (2006). Developing a pedagogy of teacher education: understanding teaching and learning about teaching. Abingdon: Routledge.
 • Lunenberg, M., Korthagen, F., and Swennen, A., (2007) ̳The teacher educator as a role model‘. Teaching and Teacher Education. 23 (5). Pp. 586-601.
 • Ovens, P. (2000). Reflective Teacher Development İn Primary Science. London Andnew York: Falmer Press.
 • Powell, D. (2016). „It’s not as Straightforward as it Sounds”- an Action Research Study of a Team of Further Education-based Teacher Educators and their Use of Modelling during a Period of De-regulation and Austerity, nieopublikowana praca doktorska, Uniwersytet w Huddersfield.
 • Schön, D. (1987) Educating the reflective practitioner. San Francisco. Jossey-Bass.
 • Taylor, A. (2011). Developing understanding about learning to teach in a university-schools partnership in England. „British Educational Research Journal”, vol. 34, nr. 1, s. 63-90.
 • White, E. (2011). Working towards explicit modelling: experiences of a new teacher educator. „Professional Development in Education”, vol.37, nr. 4, s. 483-497.
 • Wojciszke, B. (2014). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Schoolar.
 • Wołodźko E. (2010), Badania w działaniu. Refleksja – wiedza - emancypacja [w:] Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, red. H. Kędzierska, Olsztyn.
 • Wood, E., & Geddis, A.N. (1999). Self-conscious narrative and teacher education: Representing practice in professional course work. Teaching and Teacher Education, 15, 107–119
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2276d033-4ea2-44da-8da9-2acd26defb37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.