PL EN


2015 | 3(15) | 56-65
Article title

Potrzeba badań nad polskim systemem opieki nad weteranami działań poza granicami państwa i ich rodzinami

Content
Title variants
EN
The need to research the Polish care system for overseas operations’ veterans and their families
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The purpose of this article is to demonstrate and justify the need to conduct research of the Polish care system for overseas operations’ veterans and their families. The problem situation has been presented and on its basis the aim of the research, as well as main and particular research problems have been formulated, what consequently led to the creation of working hypothesis. The concept of the research described in the article will be the basis for further scientific penetration of the assumptions of the system mentioned in the title.
Keywords
References
 • 1. Dudkiewicz W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, wyd. Stachurski, Kielce, 2000.
 • 2. Ilnicki S., Doświadczenia Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w leczeniu weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych, materiały z konferencji z dn. 01.12.2011 r.
 • 3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Procedura dotycząca zasad wydawania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zaświadczeń dokumentujących uczestnictwo w działaniach ratowniczych poza granicami państwa osobom ubiegającym się o przyznanie statusu weterana, Warszawa, 2013.
 • 4. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, PWN, Warszawa, 1970.
 • 5. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 1998.
 • 6. Politowski B., Na obczyźnie dla ojczyzny, Kurier Weterana nr 2/2012, Wojskowy Instytut Wydawniczy.
 • 7. Schwarzgruber M., Krok do systemu, Kurier Weterana nr 1/2012, Wojskowy Instytut Wydawniczy.
 • 8. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice, 2005.
 • 9. Szulc B., Mazurek Z., Podstawy tożsamości metodologicznej nauk wojskowych, praca naukowo-badawcza, AON, Warszawa, 2010.
 • 10. Wojnarowska-Szpucha S., Wojnarowski J., Jak rozwiązać problem badawczy w pracach promocyjnych, AON, Warszawa, 2012.
 • Akty prawne
 • 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, Dz. U. z 2014 r., poz. 1033.
 • 2. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz. U. z 1990 r., nr 78, poz. 462, z póz. zm.
 • 3. Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, Dz. U. z 2001 r., nr 27, poz. 298, z póz. zm.
 • 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, Dz. U. z 2011 r., nr 205, poz. 1203.
 • 5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Dz. U. z 1991 r., nr 88, poz. 400, z póz. zm.
 • Źródła internetowe
 • 1. http://sbn.republika.pl/polic_mis_pok.html.
 • 2. http://www.mdk2.lublin.pl/Kosowo/?page=default2.
 • 3. http://www.info.policja.pl/inf/wspolpraca-miedzynarod/misje-pokojowe/47732,Misje-pokojowe-informacje-ogolne.html.
 • 4. http://psp.opole.pl/uploads/info-o-psp-na-xx-lecie.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2015
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22779a41-4afb-4e83-a6ba-6b8527c1adda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.