PL EN


2018 | 1 | 277-285
Article title

DAR WOLNOŚCI A WSPÓŁCZESNE FORMY ZNIEWOLENIA MŁODEGO CZŁOWIEKA

Content
Title variants
EN
THE GIFT OF FREEDOM AND CONTEMPORARY FORMS OF SLAVERY OF A YONG MAN
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Freedom is a gift, but also a task. It is a value that binds a man to make intelligent choices in truth and love, respecting the dignity of a person. If a man uses freedom in a wrong way, cultivating their own desires, it comes to enslavement, and finally to the mutilation of humanity, which is the consequence of bad decisions and tragic choices. The first part of this article contains some terms of freedom, and then a problem of positive and negative freedom was shown. The highlight of these analyses is the presentation of selected contemporary forms of enslavement of the young man such as addictions, media, materialism or consumerism.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
277-285
Physical description
Contributors
 • The John Paul Catholic University of Lublin (Poland)
References
 • Bartnik, Cz. (2002). O godność Polską. Nasz Dziennik, 24, 10-11.
 • Bąk, S. (1999). Kultura masowa a wychowanie. Wychowawca, 9, 33.
 • Chudy, W. (2004). Drugie śniadanie u Sokratesa. Warszawa: SUMUS.
 • Chudy, W. (2004a). Godność jako wartość ontyczno-wychowawcza. Godność, miłość i miłosierdzie w ujęciu filozoficznym. In: M. Kalinowski (ed.), Ja – człowiek. Wzrastanie w godności, miłości i miłosierdziu (76-84). Lublin-Tarnów: KUL, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
 • Chudy, W. (2004b). Jan Paweł II – Nauczyciel kultury. Osoba ludzka znakiem trudu i nadziei. In: J. Dobrzyńska (ed.); Osobowy wymiar kultury. Materiały XV Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich, Jasna Góra 18-20 listopada 2. Warszawa: Wyd. Rada Szkół Katolickich.
 • Galarowicz, J. (1992). Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
 • Grzegorz z Nyssy. (1963). De hominis opificio (O stworzeniu człowieka), PG 44 (125-256). In: Święty Grzegorz z Nyssy. Wybór pism (64-70). Warszawa.
 • Jan Paweł II. (1981). Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność. Orędzie Jana Pawła II na XIV Światowy Dzień Pokoju, https://papiez.wiara.pl/doc/378708.Chcesz-sluzyc-sprawie-pokoju-szanuj-wolnosc-1981 (access: 2018,08,12).
 • Jan Paweł II. (2002). Encyklika ,,Veritatis splendor”. In: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II (708-838). Kraków: Znak.
 • Jan Paweł II. (2005). Przemówienie Jana Pawła II do młodzieży w Poznaniu, Poznań, Plac Adama Mickiewicza 3. 06. 1997. In: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie (917-924). Kraków: ZNAK.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. (1994). Poznań: Pallottinum.
 • Łobocki, M. (2000). Wartości tworzywem wychowania. In: M. Nowak, T. Ożóg (ed.), Wychowanie chrześcijańskie a kultura (71-80). Lublin: RW KUL.
 • Mizińska, J. (1997). Autorytet: przywódca czy przewodnik. Ethos, 1, 210–218.
 • Rodziński, A. (1998). Na orbitach wartości. Lublin: RW KUL.
 • Rosenzweig, F. (1998). Gwiazda Zbawienia. Tłum. T. Gadacz. Kraków: ZNAK.
 • Urbaniak, A. (2000). Multimedia a wychowanie. Wychowawca, 6, 9.
 • Wojtyła, K. (1982). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL.
 • Wojtyła, K. (1994). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: TN KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-227b74ad-f252-4dbb-a78e-1d1605555250
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.