Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 (17) | 68-81

Article title

Trzeci sektor w Europie wobec deficytu demokratycznego w dobie integracji i globalizacji

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Modele trzeciego sektora odwzorowują charakterystyczne dla danego społeczeństwa tradycje relacji między państwem a społeczeństwem i między trzecim sektorem a całą gospodarką. Obserwacja i analiza nieustannie rozwijających się procesów integracji regionalnej i globalizacji wskazuje, że bardzo silnie oddziałują one na demokrację. Wpływ ten wywołany jest przede wszystkim pojawieniem się nowych podmiotów o charakterze globalnym, jakimi są bezsprzecznie korporacje międzynarodowe. Powstanie ich wywołało relatywny spadek roli państw. Procesy te prowadzą także do osłabiania mechanizmów demokracji w wymiarze zarówno lokalnym, jak i globalnym. Celami artykułu były: 1) wskazanie, że do nowych podmiotów globalnych można zaliczyć także organizacje pozarządowe, 2) zbadanie siły i znaczenia tzw. legitymacji demokratycznej organizacji pozarządowych, 3) określenie roli organizacji pozarządowych w budowaniu demokratyczności ładu w stosunkach wewnętrznych oraz międzynarodowych

Year

Issue

Pages

68-81

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-227bcd48-26b6-4548-8e73-a6eb845af69a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.