PL EN


2012 | 3/2012 | 263 - 276
Article title

Zastosowanie mentoringu w działaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych (na przykładzie Stanów Zjednoczonych)

Content
Title variants
EN
The mentoring application In prevention and correction activity (for ex ample of The United States)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia historię, główne zasady oraz możliwości zastosowania mentoringu w obszarze profilaktyki i resocjalizacji. Ilustrację stanowią wybrane programy mentoringowe skierowane do dzieci i młodzieży wykluczonych i niedostosowanych społecznie, zagrożonych tymi zjawiskami oraz osób dorosłych przygotowujących się do opuszczenia zakładu karnego, realizowane w Stanach Zjednoczonych.
EN
The article presents the history, main principles and possibilities of apply mentoring in the area of prevention and correction. The illustration compose selected mentoring programs for children and young people excluded and socially maladjustment and adults preparing to leave prison, implementing in the United States.
Year
Issue
Pages
263 - 276
Physical description
Dates
published
2012-10
Contributors
References
 • Bałandynowicz A. (2011). Destygmatyzacja tożsamości dewiantów jako zmiana czasowa i interpersonalna w polifunkcjonalnym modelu probacji. W: Kieszkowska A. (red.). Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Kraków.
 • Barondess J. (1999). Brief history of mentoring. New York: American Clinical and Climatological Association.
 • Becker J. (1994). Mentoring High Risk Kids. Minneapolis.
 • Berger P., Luckman T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa.
 • Bilchik S. (1998). A juvenile justice system for the 21st century. Juvenile Justice Bulletin, Vol. V.
 • Bishop D., Scoutt D. (2006). Punishment and Control: Juvenile Justice Reform in the Springer Netherlands. Washington.
 • Bloom B., Owen B. (2002). Gender responsive strategies: research, practice and guiding principles for Women Offenders. Washington.
 • Building an offender reentry program, Washington 2005, adres internetowy: www.ojp.usdoj.gov/BJA/pdf/Reentry_LE.pdf.
 • Clancy A., Lane J., Morgan B. (2004). Moving Forward with Mentoring. An Evaluation of the Transitional Support Scheme in Wales. London: Home Office (RDS).
 • Dawes G., Dawes C. Mentoring as a program (sic) for reducing recidivism among young offenders. Workshop papers for the 2003 IFECSA Conference; adres internetowy: http://www.acea.org.au/Content/2003%20papers/Paper%20Dawes.pdf
 • Dymek-Balcerek K. (1999). Dziecko w obliczu patologii społecznej dnia codziennego – rzeczywistość lat 90-tych. Radom.
 • Fletcher R. (2007). Mentoring ex-prisoners. A Guide for Prisoner Reentry Programs. Washington.
 • Giguere R. (2009). Building Offenders Community Asset Throuh Mentoring, Center of Effective. Public Policy, Vol. 2.
 • Greenfield L.A, Snell T.L. (1999). Women offenders. Washington.
 • How to build a successfull mentoring program using the elements of effective practice, Mentor, National Mentoring Partnership 2005.
 • Howell J.C. (1995). Guide for implementing the comprehensive strategy for serious, violent, and chronic juvenile offenders. Washington: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, U.S. Department of Justice.
 • http://brat-siostra.org/historia.html
 • http://brat-siostra.org/historia.html
 • http://edustacja.pl/pl/rozwoj/mentor_i_coach
 • http://www.bbbs.org/site/c.9iILI3NGKhK6F/b.5960955/k.E56C/Starting_something_since_
 • 1904.htm
 • http://www.bbbs.org/site/c.9iILI3NGKhK6F/b.5960955/k.E56C/Starting_something_since_
 • 1904.html
 • Jenkins P. (2007). Historia Stanów Zjednoczonych. Kraków.
 • Johnston D. (2004). Research-based mentoring for children of prisoners. Family and Corrections Network Report. Washington.
 • Jolliffe D., Farrington D.A. (2007). Rapid Evidence assessment of the impact of mentoring on re- a summary. London.
 • Jones M.A. (2002). Historia USA. Narody i cywilizacje. Gdańsk.
 • Kingi V. (2009). Forgotten victims: effects of imprisonment on families. Addressing the causes of offending: what is the evidence? Wellington.
 • Konopczyński M. (2009). Resocjalizacja. Destygmatyzacja poprzez kreowanie alternatywnych autoprezentacji. W: Jasiński J., Widelak D. (red.). Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia. Opole.
 • Lerner R. Concepts and Theories of Human Development. Mahwah 2002.
 • Leś E. (2000). Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych. Warszawa.
 • Lewis, S., Maguire, M., Raynor, P., Vanstone, M., Vennard, J. (2007). What Works in Resettlement? Findings from Seven Pathfinders for Short-term Prisoners in England and Wales. Criminology and Criminal Justice, Vol. 7.
 • Mentoring children of incarcerated parents. A toolkit for senior corps director. Washington 2004.
 • Milczarek D. (red.) (1998). Subsydiarność. Warszawa.
 • Newburn T., Shiner S. (2006). Young people, mentoring and social inclusion. Youth Justice, Vol. 1.
 • Philip K., Spratt J.A. (2007). Synthesis of published research on befriending and mentoring. Washington: Mentoring and Befriending Foundation.
 • Programs in correctional settings innovative state and local programs. Washington: U.S. Department of Justice 1998.
 • Pytka L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa.
 • Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K. (2009). Miłosierdzie i praktyka. Społeczne dzieje pomocy człowiekowi. Katowice.
 • Roberts H., Liabo K., Lucas P., Dubois D., Sheldon T. (2004). Mentoring to reduce antisocial behaviors in Childhood. British Medical Journal, Vol. 328.
 • Sanchez D.M. (2008). Mentoring program for Juvenile offender study. Plateville.
 • Sidor-Rządkowska M. (2009). Coaching – teoria, praktyka, studia przypadków. Kraków.
 • Szacka B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa.
 • Szymanowska A. (2003). Więzienie. I co dalej? Warszawa.
 • Urah S.K. (2011). State of recidivism, the revolving door syndrom in american prisons. Washington.
 • Wilson J.J., Howell J.C. (1993). A comprehensive strategy for serious, violent, and chronic juvenile offenders: Program summary. Washington.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2280a119-87b1-4d9e-8bcd-6c6e228f8ad3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.