PL EN


2014 | 2(28) | 15-31
Article title

Geoekonomia jako paradygmat zarządzania rozwojem – przykład Chin

Content
Title variants
EN
Geoeconomics as a paradigm of development management – the example of China
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy geoekonomię można traktować jako nowy paradygmat zarządzania publicznego. Opiera ona politykę rozwoju na celach geopolitycznych związanych ze wzmacnianiem potencjałów i roli danego państwa (lub ugrupowania regionalnego) na arenie międzynarodowej. Motywacja geopolityczna jest więc nadrzędna, niejako zastępując inne założenia polityki rozwoju, np. odnoszące się do demokratycznej potrzeby wyrównania szans, sprawiedliwości społecznej lub efektywności funkcjonowania instytucji publicznych. Jako przykład omówiono ponad 30-letni okres zarządzania rozwojem w ChRL. Przedstawiono specyficzne cechy chińskiego zarządzania, wynikające ze strategii geoekonomicznej.
EN
The paper attempts to determine whether geoeconomics can be considered as a new paradigm of public management. In geoeconomics, development policy is based on geopolitical objectives related to strengthening the capacities and the role of the state (or regional grouping) in the international arena. Therefore, geopolitical motivation predominates and it replaces other goals of development policy, for example relating to the democratic needs of equal opportunities, social justice, or the efficiency of public institutions. As an example, the author discusses 30 years of development management in the PRC. The paper presents specific characteristics of the Chinese management resulting from its geoeconomic strategy.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Anderlini J. (2014). „Neighbors’ woes offer warning to China”, Financial Times, 21 January.
 • Appelbaum R.P. (2009). „Big suppliers in greater China”, w: H.F. Hung (red.), China and the Transformation of Global Capitalism. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Arrighi G. (2007). Adam Smith in Beijing: Line ages of the Twenty-First Century. London: Verso.
 • Arrighi G. (2009). „China’s market economy in the long run”, w: H.F. Hung (red.), China and the Transformation of Global Capitalism. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Atkinson R.D., Ezell S.J. (2012). Innovation Economics. The Race for Global Advantage. New Haven: Yale University Press.
 • Bangui T. (2009). La Chine, un nouveau partenaire de développement de l’Afrique: Vers la fi n des privilèges européens sur le continent noir? Paris: Harmattan.
 • Berger B., Martin R.F. (2013). „The Chinese export boom: An examination of the detailed trade data”, China & World Economy, t. 21, nr 1.
 • Boniface P. (red.) (2013). L’Année stratégique 2014. Analyse des enjeux internationaux. Paris: Armand Colin.
 • Booth M. (2001). The Dragon Syndicates: The Global Phenomenon of the Triads. New York: Basic Books.
 • Bräutigam D. (2011). The Dragon’s Gift: The Real Story of China in Africa. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Bräutigam D., Xiaoyang T. (2012). „Economic statecraft in China’s new overseas special economic zones: Soft power, business or resource security?”, International Affairs, t. 88, nr 4.
 • Breslin S. (2013). „China and the global order: Signaling threat or friendship?”, International Affairs, t. 89, nr 3.
 • Cáceres S.B., Ear S. (2012). „The geopolitics of China’s global resources quest”, Geopolitics, t. 17, nr 1.
 • Callahan W. (2008). „Chinese visions of world order: Post-hegemonic or a new hegemony?”, International Studies Review, t. 10, nr 4.
 • Cesarini N. (2009). Remaking Global Order. The Evolution of Europe-China Relations and its Implications for East Asia and the United States. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Chen J., Dickson B.J. (2010). Allies of the State. China’s Private Entrepreneurs and Democratic Change. Cambridge, London: Harvard University Press.
 • Chen X., Cheung Y.W. (2011). „Renminbi going global”, China & World Economy, t. 19, nr 2.
 • Chen Y., Luo L., Zhang Y. (2011). „Development trajectories in the biotechnology industry: China versus leading countries”, China & World Economy, t. 19, nr 3.
 • Chin G., Stubbs R. (2011). „China, regional institution-building and the China-ASEAN Free Trade Area”, Review of International Political Economy, t. 18, nr 3.
 • Clegg J., Voss H. (2012). Chinese Overseas Direct Investment in the European Union. London: Europe China Research and Advice Network.
 • Cohen D.F.S., Kirshner J. (2012). „The cult of energy insecurity and great power rivalry across the Pacific”, w: A. Goldstein, E. D. Mansfield (red.), The Nexus of Economics, Security, and International Relations in East Asia. Stanford: Stanford University Press.
 • Cooley A. (2005). Logics of Hierarchy. The Organization of Empires, States, and Military Occupations. Ithaca, London: Cornell University Press.
 • Eichengreen B. (2013). „Number one country, number one currency?”, The World Economy, t. 36, nr 4.
 • Ferchen M. (2013). „Whose China Model is it any way? The contentious search for consensus”, Review of International Political Economy, t. 20, nr 2.
 • Ferdinand P., Wang J. (2013). „China and the IMF: From mimicry towards pragmatic international institutional pluralism”, International Affairs, t. 89, nr 4.
 • Firmanty Ł. (2013). „Chińska polityka współpracy rozwojowej w Afryce”, w: J. Wardęga (red.), Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Giles Ch. (2014). „China poised to pass US as world’s leading economic power this year”, Financial Times, kwiecień.
 • Gilpin R. (2000). The Challenge of Global Capitalism. The World Economy in the 21st Century. Princeton: Princeton University Press.
 • Goldstein A., Mansfield E.D. (2012). „The political economy of regional security in East Asia”, w: A. Goldstein, E.D. Mansfield (red.), The Nexus of Economics, Security, and International Relations in East Asia. Stanford: Stanford University Press.
 • Góralczyk B. (2012a). „Chiny a nowy ład gospodarczy na świecie”, w: W. Dziak, K. Gawlikowski, M. Ławacz (red.), Chiny w XXI wieku. Perspektywy rozwoju. Warszawa: ISP PAN.
 • Góralczyk B. (2012b). Przebudzenie smoka: powrót Chin na scenę globalną. Warszawa: Wydawnictwo Rambler.
 • Grill B. (2013). „Africans divided over Chinese presence”, Spiegel International, www.spiegel.de [dostęp: 30.11.2013].
 • Grosse T.G. (2007a). Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Wybrane koncepcje teoretyczne oraz doświadczenia rozwoju regionów peryferyjnych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Grosse T.G. (2007b). „Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych”, Studia Regionalne i Lokalne, t. 27, nr 127.
 • Grosse T.G. (2009). Monetary Power in Transatlantic Relations. Study of the Relationship Between Economic Policy and Geopolitics in the European Union, Natolin Papers, nr 35. Warsaw: Natolin European Centre.
 • Grosse T.G. (2012). „Egzogeniczna gospodarka w Polsce. Model kapitalizmu wynikający z przemian politycznych”, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 24. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
 • Grosse T.G. (2014). „Geoeconomic relations between the EU and China: The lessons from the EU weapon embargo and from galileo”, Geopolitics, t. 19, nr 1.
 • Gwiazda A. (2013). Globalna ekspansja gospodarcza Chin. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Haley U.C.V., Haley G.T. (2013). Subsidies to Chinese Industry. State Capitalism, Business Strategy, and Trade Policy. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Haliżak E. (2012). „Geoekonomiczna strategia Chin”, w: E. Haliżak (red.), Geoekonomia. Warszawa: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hanemann T., Rosen D.H. (2012). China Invests in Europe, Rhodinum Group, June, s. 32-39.
 • Hannas W.C., Mulvenon J., Puglisi A.B. (2013). Chinese Industrial Espionage. Technology acquisition and military modernization. London, New York: Rout ledge.
 • Hatch W.F. (2010). Asia’s Flying Geese. How Regionalization Shapes Japan. Cornell University Press, Ithaca.
 • Ho-Fung Hung (2009a). „A caveat. Is the rise of China sustainable?”, w: H.F. Hung (red.), China and the Transformation of Global Capitalism. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Ho-Fung Hung (2009b). „Introduction”, w: H.F. Hung (red.), China and the Transformation of Global Capitalism. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Hsiung J.C. (2010). „The age of geoeconomics, China’s global role, and prospects of cross-strait integration”, w: S. Guo, B. Guo (red.), Greater China in an Era of Globalization. Lanham, New York: Lexington Books.
 • Hsueh R. (2011). China’s Regulatory State. A New Strategy for Globalization. Ithaca, London: Cornell University Press.
 • Hujer M., Sander D. (2013). „US fumbling puts China at risk”, Spiegel International, www.spiegel.de [dostęp: 27.11.2013].
 • Jacoby W. (2010). „Managing globalization by managing Central and Eastern Europe: The EU’s backyard as threat and opportunity”, Journal of European Public Policy, t. 17, nr 3.
 • Jacques M. (2009). When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order. New York: Penguin.
 • Jasiecki K. (2013). Kapitalizm po polsku. Warszawa: IFiS PAN.
 • Johansson A.C. (2012). „China’s growing influence in Southeast Asia – Monetary policy and equity markets”, Th e World Economy, t. 35, nr 7.
 • Jura J. (2013). „Na przekór Weberowi: Chiny w Afryce – czyli o racjonalności nieracjonalności”, w: J. Wardęga (red.), Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Katzenstein P.J., Shiraishi T. (red.) (1997). Network Power: Japan and Asia. Ithaca: Cornell University Press.
 • Kwieciński R.M. (2013). „Chiński ‘sznur pereł’. Niektóre aspekty strategii ChRL na początku XXI wieku”, w: J. Wardęga (red.), Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Lam P.E., Qin Y., Yang M. (2013). China and East Asia. After the Wall Street Crisis. Series on Contemporary China, t. 33. New Jersey, London, Singapore: World Scientific.
 • Li Y.A., Whalley J., Zhang S., Zhao X. (2011). „The higher educational transformation of China and its global implications”, The World Economy, t. 34, nr 4.
 • Lin J.Y. (2013). Against the Consensus. Reflections on the Great Recession. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Luttwak E.N. (2012). The Rise of China vs. the Logic of Strategy. Cambridge, Massachusetts, London: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Maddison A. (2007). Chinese Economic Performance in the Long Run: 960-2030 AD. Paris: OECD.
 • Mallaby S., Wethington O. (2012). „The future of the yuan. China’s struggle to internationalize its currency”, Foreign Affairs, t. 91, nr 1.
 • McNally Ch.A. (2012). „Sino-capitalism. China’s reemergence and the international political economy”, World Politics, t. 64, nr 4.
 • Medve-Bálint G. (2014). „The role of the EU in shaping FDI flows to East Central Europe”, Journal of Common Market Studies, t. 52, nr 1, s. 35-51, 38.
 • Nankervis A.R. (2013). „‘Building for the future?’ Government and industry responses to the challenges of talent management In China following the GFC”, Asia Pacific Business Review, t. 19, nr 2.
 • Nölke A., Vliegenthart A. (2009). „Enlarging the varieties of capitalism. The emergence of dependent market economies in East Central Europe”, World Politics, t. 61, nr 4.
 • Nowik M. (2011). „The competition in the field of development co-operation – Between the Beijing and the Washington consensus”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 191.
 • Otero-Iglesias M., Steinberg F. (2013). „Is the dollar becoming a negotiated currency? Evidence from the emerging markets”, New Political Economy, t. 18, nr 3.
 • Ozawa T. (2010). „Asia’s Labour‐driven growth, flying geese style: Types of trade, FDI, and Institutions matter for the poor”, w: M. Nissanke, E. Thorbecke (red.), The Poor under Globalization in Asia, Latin America, and Africa. Oxford: Oxford University Press.
 • Palma J.G. (2009). „Flying geese and waddling ducks: The different capabilities of East Asia and Latin America to ‘demand‐adapt’ and ‘supply‐upgrade’ their export productive capacity”, w: M. Cimoli, G. Dosi, J.E. Stiglitz (red.), Industrial Policy and Development: The Political Economy of Capabilities Accumulation. Oxford: Oxford University Press.
 • Paszewski T. (2013). USA i UE wobec nowych wyzwań globalnych. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Pei M. (2006). China’s Trapped Transition. The Limits of Developmental Autocracy. Cambridge, London: Harvard University Press.
 • Power M., Mohan G. (2010). „Towards a critical geopolitics of China’s engagement with African development”, Geopolitics, t. 15, nr 3.
 • Saxenian A. (2007). Th e New Argonauts. Cambridge MA: Harvard University Press.
 • Schweller R., Pu X. (2011). „After unipolarity: China’s visions of international order in an era of U.S. decline”, International Security, t. 36, nr 1.
 • Shambaugh D. (2013). China goes Global. The Partial Power. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Snyder Q.Z. (2013): „Integrating rising powers: Liberal systemic theory and the mechanism of competition”, Review of International Studies, t. 39.
 • So A.Y. (2009). „Rethinking the Chinese developmental miracle”, w: H.F. Hung (red.), China and the Transformation of Global Capitalism. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Sohn J. (2011). „After renaissance: China’s multilateral offensive in the developing world”, European Journal of International Relations, t. 18, nr 1.
 • Subramanian A. (2011a). Eclipse: Living in the Shadow of China’s Economic Dominance. Washington: Peterson Institute for International Economics.
 • Subramanian A. (2011b). „The inevitable superpower. Why China’s dominance is a sure thing”, Foreign Affairs, t. 90, nr 5.
 • Thorbecke W. (2013). „Investigating China’s disaggregated processed export: Evidence that both the RMB and exchange rates in supply chain countries matter”, Th e World Economy, t. 36, nr 10.
 • Trojnar E. (2013). „Miejsce i rola współczesnych Chin w Azji Wschodniej na podstawie analizy regionalnych zależności gospodarczych”, w: J. Wardęga (red.), Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Tung A.Ch., Wan H. (2013). „Chinese electronics export; Taiwanese contract manufacturing – The win-win outcome along the evolving global value Chain”, The World Economy, t. 36, nr 7.
 • Tuosheng Z. (2012). „Disputes over territories and maritime rights and interests. Their political economic implications”, w: A. Goldstein, E.D. Mansfield (red.), The Nexus of Economics, Security, and International Relations in East Asia. Stanford: Stanford University Press.
 • Unger J. (2002). The Transformation of Rural China. Armonk: M.E. Sharpe.
 • U.S. Department of the Treasury (2013). Report to Congress on International Economic and Exchange Rate Policies. Office of International Affairs, October 30.
 • Vogel E.F. (2011). Deng Xiaoping and the Transformation of China. Cambridge, London: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Walter A., Sen G. (2009). Analyzing the Global Political Economy. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
 • Williamson J. (2012). „Is the ‘Beijing consensus’ now dominant?”, Asia Policy, nr 13.
 • Womack B. (2013). „Beyond win-win: Rethinking China’s international relationships in an era of economic uncertainty”, International Affairs, t. 89, nr 4.
 • Wong J. (2013). „A China-centric economic order in East Asia”, Asia Pacific Business Review, t. 19, nr 2.
 • Wróbel A. (2013). „On the foundations of the competitiveness of Chinese economy”, w: P.J. Borkowski, A. Wróbel, Ł. Zamęcki (red.), The Dragon and the (Evening) Stars: Essays on the Determinants of EUChina Relations. I Arabaev Kyrgyz State University, Warsaw: University of Warsaw.
 • Xing Y. (2012). „Processing trade, exchange rates, and China’s bilateral trade balances”, Journal of Asian Economics, t. 25, nr 5.
 • Yueh L. (2013). China’s Growth. The Making of an Economic Superpower. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Zweifel P. (2014). „Renminbi era dawns as China influence grows”, Financial Times, January 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22850cb6-af8d-4b3e-9a6c-abafe00a18fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.