PL EN


2014 | 11 | 6-23
Article title

Lokalna egzekutywa u progu czwartej kadencji wyborów bezpośrednich. Wnioski z analizy ilościowej

Content
Title variants
EN
Local Executive on the Eve of the Fourth Direct Election. Conclusions from Quantitative Analysis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule, w zakresie analizy ilościowej, podejmowana jest problematyka reelekcji lokalnej egzekutywy dla 2475 gmin w kraju od wprowadzenia wyborów bezpośrednich na te stanowiska. Scharakteryzowano czynniki wspierające in plus oraz in minus prawdopodobieństwo reelekcji przedstawicieli lokalnej egzekutywy w ostatnich wyborach samorządowych. Określono również nietypowe w skali kraju segmenty gmin według szans reelekcji lokalnych włodarzy w minionych wyborach.
EN
By means of quantitative analysis, the article discusses the issue of re-elections of local authorities for 2,475 communes in Poland since the introduction of direct elections for these positions. It includes the description of factors affecting positively and negatively the probability of re election of local authorities in the latest self government election. It also presents segments of communes untypical of the whole country in terms of the chances of re-election of local authorities in the previous elections.
Year
Issue
11
Pages
6-23
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii, Białystok, 15-403, plac Uniwersytecki 1
References
 • Bartkowski J., Tradycja zaborów a współczesne zachowania społeczne w Polsce, [w:] Kurczewska J., (red.), Oblicza lokalności: tradycja i współczesność, Warszawa 2006
 • Bober J. i in., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013
 • Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005
 • Drzonek M., Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Kraków 2013; R. Żurek, Recepta na „długowieczność” wójta. Analiza czynników prowadzących do reelekcji w wyborach 2010 r. Na wybranych przykładach,
 • Kwiatkowski J., Modrzewski P., Płatek D., Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność?,
 • Kraków 2011
 • Ptak A., Rywalizacja polityczna w samorządach lokalnych. Studium wybranych gmin, Poznań 2011.
 • Referenda lokalne. Podstawowe problemy i propozycje zmian przedstawione w projekcie ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005
 • http://www.prezydent.pl/kancelaria/dzialalnosc-kancelarii/art,905,raport-kprp-nt-referendow-lokalnych.html, 19.09.2014.
 • http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/992/Reska_specjalna_159.pdf, 20.09.2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22870869-507e-418d-b5fd-7610ac879957
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.