PL EN


Journal
2018 | 1 | 104-118
Article title

Afrykańskie twarze Jezusa

Content
Title variants
EN
Faces of Jesus in Africa
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tytuł artykułu zapożyczony został ze zbioru esejów, opatrzonych tym właśnie tytułem, autorstwa afrykańskich teologów. Redaktor tej książki napisał: „Inkulturacja Ewangelii jest dzisiaj najważniejszą sprawą w Afryce”. Dociekania autora artykułu potwierdzają to stwierdzenie. Teologia wypracowana przez afrykańskich teologów w ostatnich dziesięcioleciach jest dobrą ilustracją pojęcia inkulturacji zaprezentowanego przez Nicolasa Standaerta w książce Inculturation. The Gospel and Cultures: „Inkulturacja w sensie teologicznym polega na wcieleniu ewangelicznego życia i przesłania w szczególny kontekst kultury poprzez członków tej kultury”. Tak pojęta inkulturacja jest żywym i fascynującym przykładem dynamicznego rozwoju afrykańskiego chrześcijaństwa w XXI wieku.
EN
The title of the article is taken from the collection of essays by African theologians exactly entitled Faces of Jesus in Africa. The editor of this book wrote: “Inculturation of the Gospel remains a prime, if not the prime, item on Africa’s agenda”. The research of the author confirms this assumption. The theology elaborated in the last decades by African theologians is a good illustration of the concept of inculturation elaborated by Nicolas Standaert in his book Inculturation. The Gospel and Cultures: “The Inculturation of the evangelical life and message in a particular cultural context and through the members of that culture”. It is a vivid and fascinating example of dynamic development of Christianity in XXI century in Africa.
Journal
Year
Issue
1
Pages
104-118
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
References
 • R.J. Schreiter (red.), Faces of Jesus in Africa, New York 1991
 • J. Parratt (red.), An Introduction to Third World Theologies, Cambridge 2004
 • N. Standaert, Inculturation. The Gospel and Cultures, Pasay City (Filipiny) 1994
 • E. Siwierska, Wyzwania dla dialogu międzyreligijnego w Nigerii, „Afryka”, t. 36, 2012
 • M. Amaladoss, The Asian Jesus, New York 2006
 • J. Sobrino, Jesus the Liberator. A Historical Theological Reading of Jesus of Nazareth, New York 1993
 • G. Vermes, Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka, tłum. M. Romanek, Kraków
 • Ch. Nyamiti, African Chrsistology Today, [w:] R.J. Schreiter (red.), Faces of Jesus in Africa, New York 1991
 • L. Magesa, Christ the Liberator and Africa Today, [w:] R.J. Schreiter (red.), Faces of Jesus in Africa, New York 1991
 • A. Nasimiyu-Wasike, Christology and an African Women’s Experience, [w:] R.J. Schreiter (red.), Faces of Jesus in Africa, New York 1991
 • S. Obirek, Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga, Warszawa 2010
 • W. Ong, Hermeneutic Forever: Voice, Text, Digitization, and ‘I’, “Oral Tradition”, nr 10, 1995
 • S. Obirek, Od zubożenia do rozkwitu. Antropologiczne implikacje chrystianizacji Afryki, „Afryka”, t. 36, 2012
 • Carl F. Starkloff, A Theology of the in-Between. The Value of Syncretic Process, Milwaukee 2002
 • O. Oladipo, Religion in African Culture: Some Conceptual Issue, [w:] Kwasi Wiredu (red.), A Companion to African Philosophy, Oxford 2004
 • J. Mbiti, Afrykańskie religie i filozofia, tłum. K. Wiecińska, Warszawa 1980
 • D. Stinton, Africa, East and West, [w:] J. Parratt (red.), An Introduction to Third World Theologies, Cambridge 2004
 • M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2007
 • F. X. Clooney, Comparative Theology. Deep Learning Across Religious Borders, Oxford 2010
 • J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, tłum. S. Obirek, Kraków 2003
 • P.C. Phan, Being Religious Intereligiously. Asian Perspectives on Interfaith Dialogue, New York 2004
 • Ph. Jenkins, Chrześcijaństwo przyszłości. Nadejście globalnej Christianitas, tłum. S. Grodź, Warszawa 2009
 • C.W. Smith, The Meaning and End of Religion, New York 1964
 • J.L. Garfield, Empty Words. Buddhist Philosophy and Cross-Cultural Interpretation, Oxford 2002
 • A. Bronk, Podstawy nauk o religii, Lublin 2003
 • J. Diamond, The Word Until Yesterday. What Can We Learn From Traditional Societies?, London 2012
 • C. Geertz, Religia jako system kulturowy, [w:] C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M. Piechaczek, Kraków 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22981355-e069-48c5-b07f-885ccab5a330
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.