PL EN


2014 | 12 | 23-47
Article title

Dzieje parafii unickiej w Pienianach

Content
Title variants
EN
The history of the Uniate Parish in the Pieniany
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praca przedstawia funkcjonowanie parafii unickiej pw. Najświętszej Panny Marii Różańcowej w Pienianach od jej utworzenia do likwidacji unii w 1875 r. Na wstępie artykułu określono położenie geograficzne parafii, jej wielkość i miejsce w strukturach organizacyjnych kościoła. Analizując protokoły powizytacyjne biskupów chełmskich oraz wykazy statystyczne, przedstawiono wygląd świątyni parafialnej i filialnych oraz ich wyposażenie. W miarę możliwości przedstawiono wygląd plebanii i budynków ekonomicznych. Odtworzono listę 12 duchownych i określono beneficjum cerkiewne. W dalszej części określono liczbę wiernych, a także przedstawiono liczbę parafian przystępujących do sakramentów.
EN
The work presents the functioning of the Our Lady of the Most Holy Rosary Uniate Parish in Pieniany from the time of its creation till the end of the Union in 1875. The beginning of the article sets the geographical location of the parish, and its size and hierarchy in the Church's organisational structures. Based on the analysis of the Visitation Protocols drawn up by the bishops of Chełm, as well as statistical data, the Author presents the scenario of the parish church and the branch churches, as well as their furnishings. The Author presents, to the fullest extent possible, the design of presbyteries and economy buildings. The list of twelve clergymen has been reconstructed and the Orthodox benefice determined. The latter part of the article specifies the size of the congregation, and shows the number of parishioners receiving sacraments.
Keywords
PL
Year
Volume
12
Pages
23-47
Physical description
Contributors
 • Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
References
 • J. Frykowski, J. i E. Niedźwiedź, Dzieje miejscowości gminy Łaszczów, powiat tomaszowski, Łaszczów-Zamość 2004
 • A. Gil, Prawosławna Eparchia Chełmska do 1596 r., Lublin, 1999, s. 167; A. Mironowicz, Struktura organizacyjna kościoła prawosławnego w Polsce w X-XVIII wieku, [w:] Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, red. L. Adamczuk, A. Mironowicz, Warszawa 1993
 • L. Bieńkowski, Diecezja prawosławna, w: Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyński, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1988, T. III, kol. 132
 • L. Bieńkowski, Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce, [w:] Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. II, Kraków 1970
 • A. Gil, Chełmskie diecezje obrządku wschodniego. Zagadnienia organizacji terytorialnej w XVII i XVIII wieku, [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, T. 3, red. S. Stępień, Przemyśl 2000
 • A. Gil, Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja. Studia i materiały z dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczpospolitej, Lublin 2005
 • K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370-1632, Warszawa 1934
 • B. Kumor, Geneza i zawarcie unii brzeskiej, [w:] Unia brzeska, geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, praca zbiorowa pod red. R. Łuznego, F. Ziejki, A. Kepińskiego, Kraków 1994
 • W. Kołbuk, Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin 1992
 • . K. Dębski, Bohaterstwo unitów podlaskich (1875-1905), Warszawa 1993
 • D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994
 • A. Markunas, T. Uczitiel, Popularny słownik sakaralizmów polskich i ukraińskich, Poznań 2001
 • B. M. Seniuk, Osiemnastowieczna terminologia z zakresu architektury i sztuki cerkiewnej oraz organizacji kościoła wschodniego. Materiały do słownika na podstawie protokołów wizytacyjnych Eparchii Włodzimierskiej, [w:] Polska Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, red. S. Stępień, t. 5, Przemyśl 2000
 • J. Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo - społeczną plebani na wsi pańszczyźnianej ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI-XIX wieku, Rzeszów 1974
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22a0270b-4156-4159-8ecf-fb7cf307479b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.