PL EN


2015 | 4(451) | 59-78
Article title

Cultural and Ideological Aspects of Spatial Adaptation after a Shift of Political Boundaries: The Case of Galicia

Title variants
PL
KULTUROWE I IDEOLOGICZNE ASPEKTY ADAPTACJI PRZESTRZENNEJ PO ZMIANIE GRANIC POLITYCZNYCH. PRZYPADEK GALICJI
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia procesy adaptacji inicjowane w danej przestrzeni po tym, jak w rezultacie przesunięcia granic politycznych weszła ona w skład innego niż dotychczas organizmu państwowego. Przestrzeń tego typu jest przekształcana przez nowe centrum w celu ujednolicenia jej z resztą podległego centrum terytorium, a także – lub przede wszystkim – legitymizacji władzy w nowej prowincji. Przedmiotem analizy w artykule jest kulturowo- ideologiczny aspekt owych przekształceń, czyli adaptowanie wyobrażeń dotyczących nowej prowincji do potrzeb centrum oraz kształtowanie tożsamości jej mieszkańców tak, aby zbliżyć ją do identyfikacji pozostałych członków danej wspólnoty wyobrażonej. Przykładem, na którym rozważane są owe zagadnienia, jest Galicja; kulturowo-ideologiczna adaptacja Galicji do monarchii Habsburgów miała bowiem charakter na tyle skuteczny, że do dziś daje o sobie znać w sferze symbolicznej.
Year
Issue
Pages
59-78
Physical description
Contributors
  • University of Warsaw
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22a4314f-c4b0-4387-a9f0-35570974f4f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.