PL EN


2017 | 2(33) | 35-366
Article title

Applying Game Theory To North Korea-China relations

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stosunki polityczne między Koreą Północną a Chinami nie poprawiają się od 2006 r., kiedy północnokoreańskie władze rozpoczęły regularne próby jądrowe. Aby wyjaśnić naturę stosunków między tymi dwoma państwami, proponuję zastosować ramy teorii gier. Te pojęcia, w tym dominacja i ryzyko, będą używane do opisania ogólnej strategii dyplomatycznej obu państw we wzajemnych stosunkach. Będziemy również uwzględniać skale prowokacji Korei Północnej. Równowaga Nasha, czyli profil strategii teorii gier, zakłada optymalną strategię każdego gracza i będzie opisana w poniższym artykule, biorąc pod uwagę stosunki między oboma państwami. Zakończenie artykułu będzie dotyczyć ograniczenia teorii gier dotyczącej jej stosowania w relacjach między Chinami a Koreą Północną.
EN
Relations between North Korea and China are not improving on political matters since 2006, when North Korea started to do regular nuclear attempts. In order to explain the nature of relations between these both countries, I propose to apply the framework of Game theory. These concepts and the notion of risk dominance will be used to describe the general diplomatic strategy between North Korea and China and to account for North Korea’s constant provocations. A situation of the Game theory called the Nash Equilibrium will be applied to suggest policy lines specifically after the stronger provocations of the North Korean state. At conclusive remarks, some limitations toward Game theory on its application on relations between China and North Korea will be suggested.
Year
Issue
Pages
35-366
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
 • Allan P., Schmidt, C. (1994). Game Theory and International Relations. Preferences, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. ISBN 1852789255.
 • Choi, D., Lee, M. (2008). Applying game theory for strategy transboundary river: the case of the Han River in North and South Korea, “Korean Water Resources Association” 41(4), p. 353–363. ISSN 2287-6138.
 • Grüne-Yanoff, T., Lehtinen, A. (2010). Philosophy of game theory, “Philosophy of Economics”, no. 13.
 • Harsanyi, J. (1995). Games with Incomplete Information, “The American Economic Review” 85(3), p. 291–303. ISSN 0002-8282.
 • Holt, C.A., Roth, A. (2004). The Nash Equilibrium: A perspective, “Proceedings of the National Academy of Sciences” 101(12), p. 3999–4002. ISSN 1091-6490.
 • Kreps, D., Milgrom, P., Roberts, J., Wilson, R. (1982). Rational cooperation in the finitely repeated prisoner’s dilemma, “Journal of Economic Theory”, no. 27, p. 245–252. ISSN 0022-0531.
 • Krugman, P., Obstfeld, M. (2001). Économie internationale, 3eédition, Louvain-LaNeuve: Édition De Boeck Université, p. 271–285. ISBN 9782744075308.
 • Kydd, A. (2005). Trust and mistrust in international relations, Princeton: Princeton University Press. ISBN 9780691133881.
 • Loye, D., Riane, E. (1987). Chaos and transformation: Implications of nonequilibrium theory for social science and society, “Systems Research and Behavioral Science” 32(1), p. 53–65. ISSN 1099-1743.
 • Mesjasz, C. (1997). Założenia analizy negocjacji, „Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie”, nr 499, s. 67–80. ISSN 0208-7944.
 • Myerson, R. (1991). Game Theory: Analysis of Conflict, Cambridge: Harvard University. ISBN 9780674341166.
 • Nash, J. (1951). Non-Cooperative Games, “The Annals of Mathematics” 54(2), p. 286–295. ISSN 0003-486X.
 • Nash, J. (1950). The Bargaining Problem, “Econometrica” 18(2), p. 155–162. ISSN 1468-0262.
 • Nash, J. (1953). Two-Person Cooperative Games, “Econometrica” 21(1), p. 128–140. ISSN 1468-0262.
 • Rapoport, A. (1962). Three modes of conflict, “Management Science” 7(3), p. 210–218.ISSN 0025-1909.
 • Rasmussen, E. (1989). Games and Information: An Introduction to Game Theory, Cambridge: Basil Blacwell. ISBN 9781405136662.
 • Rubinstein, R.J. (1982). Perfect Equilibrium in a Bargaining Model, “Econometrica” 50(1), p. 97–109. ISSN 1468-0262.
 • Selten, R. (1975). Re-examination of the perfectness concept for equilibrium points in extensive games, “International Journal of Game Theory”, no. 4, p. 25–55. ISSN 1432-1270.
 • Smith, J. (1982). Evolution and the Theory of Games, Cambridge: Cambridge
 • University Press. ISBN 139780521288842.
 • Snidal, D. (1985). The game theory of international politics, “World Politics” 38(1), p. 25–57. ISSN 0043-8871.
 • Sułek, M. (2012). Prakseologiczna teoria stosunków międzynarodowych, “Przegląd
 • Strategiczny”, nr 1, s. 35–49. ISSN 2084-6991.
 • Turocy, T.L., Stengel, B. (2001). Game Theory, “CDAM Research Report LSE-CDAM- 2001-09”, Texas A&M University & London School of Economics, Tech. Rep.
 • Von Neumann, J., Morgenstern, O. (1944). Theory of Games and Economic Behavior,
 • Princeton: Princeton University Press. ISBN 9780691130613.
 • Wolny, M. (2013). Aspekt sytuacji status quo we wspomaganiu wielokryterialnego wyboru bazującego na teorii gier, „Studia Ekonomiczne”, nr 132, s. 136–147. ISSN 0239-6416.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22a8a874-43b2-43fd-b91b-e03dcefa2c61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.