PL EN


Journal
2014 | 12 | (2)23 | 257-270
Article title

Pilate’s Wife: Involvement in women’s poetry and its spiritual dimension

Authors
Title variants
EN
Żona Piłata. Zaangażowanie poezji kobiecej i jej duchowy wymiar
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Niniejsze studium jest reakcją na współczesne tendencje w słowackiej poezji – zaobserwowane zjawisko uśmierzania i znieczulania w twórczości kobiecej, rodzaj pisania procesualnego oraz urzeczywistniany post-postmodernizm – jako nowo rozwinięta odmiana sztuki. Ich aktualnym, a zarazem i wspólnym punktem odniesienia (przecięcia lub skrzyżowania twórczości) jest gest zaangażowania - w znaczeniu opieki nad wspólnym dobrem. W procesie przeniesienia dla obszaru synekdoch w niniejszym artykule, zjawiska te są analizowane w poezji Katariny Kucbelovej (1979), chociaż są obecne także i w innych zbiorach poetyckich, które powstały zwłaszcza w latach 2012–2014, a odnotowane były również u M. Ferenčuhovej (1975) i M. Veselkovej (1981). Zaangażowanie jako gest nieobojętności obecna jest u Kucbelovej, zwłaszcza w ostatnim jej zbiorze Vie, čo urobí (2013) [Wie, co zrobi]. Dzieło to w słowackiej krytyce literackiej wzbudza znaczne zainteresowanie. Autorka niniejszego artykułu wzbogaca refleksję na temat twórczości Kucbelovej o postrzeganie zaangażowania jako duchowego wymiaru życia. Znajduje wiele analogii między rozwijającymi się tendencjami w twórczości Kucbelovej i dążeniami teologii politycznej, które się łączą z osobowościami J.B. Metza a J. Moltmanna. Od zapewnienia sobie własnego zbawienia (potrzeba poznania i zbadania samego siebie) wyodrębnia się konieczność zmierzania w kierunku dobra ludzkości. Tendencje teologiczne do prywatności, które stały się silniejsze w konfrontacji z oświeceniem i marksizmem, mają być zastąpione potrzebą ściągnięcia eschatologicznych obietnic (przyrzeczeń) do historycznej obecności, przez krytyczną refleksję o społeczeństwie. Zaangażowanie Kucbelovej jednocześnie nie jest przypochlebianiem się estetycznym standardom tekstu artystycznego, co zapewnia jej oryginalność – rezultat opracowania własnej metody twórczej.
Contributors
 • Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Hrabovská cesta 1B 034 01, Ružomberok (Słowacja) , juhasova@gmail.com
References
 • L. Somolayová, “K princípu procesuálnosti (v tvorbe Ivana Štrpku a Martina Solotruka)” [“To the Principle of Processuality (In the Works of Ivan Štrpka and Martin Solotruk)”], In K axiologickým a poetologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II [To the Axiological and Poetological Aspects of Slovak Literature after 1989 II], M. Součková (ed.), Prešov 2007, p.74.
 • I. Hostová, “Betóny, brizolity, omietky. Poznámky k postsocialistickému a postapokalyptickému v súčasnej poézii” [“Concretes, Brizolites, Plasters. Notes on the Post-socialist and Post-apocalyptic in the Contemporary Poetry], In Romboid 2014, No. 5–6, p. 95.
 • J. Gavura, “Slovenská poézia po postmoderne (k básnickým zbierkam 2012–2014)” [“Slovak Poetry After Postmodernism (To the Collections of Poems 2012-2014)”], In Romboid 2014, No. 5–6, p. 88.
 • D. Rebro, “(S)poznaj svojho suseda” [“Know Your Neighbour”], In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II [To the Poetological and Axiological Aspects of Slovak Literature after 2000 II], red. M, Součková, Prešov 2014.
 • I. Hostová, “Skok viery. Katarína Kucbelová: Vie, čo urobí (2013)” [The Leap of Faith. Katarína Kucbelová: He Knows How He Will Act], In Medzi entropiou a víziou. Kritické a interpretačné sondy do súčasnej slovenskej poézie [Between Entropy and Vision. Critical and Interpretational Probes into the Contemporary Slovak Poetry], Prešov 2014.
 • L. Biznárová, “Metafora nepokoja – J. Gavura, Malý náskok (rubrika Konfrontácie)” [The Metaphor of Restlessness – J. Gavura, Small Headstart (Column Confrontations)], In Romboid 2014, No. 2.
 • M. Haugová, “Asymetria zla” [“The Asymmetry of Evil”], In http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/303264-asymetria-zla/ [Accessed 03/11/2014]; E. Urbanová, “Vie, čo urobí v ohrození” [“He Knows how He Will Act in Danger”], In http://www.iliteratura.cz/Clanek/33943/kucbelova-katarina-vie-co-urobi [Accessed 03/11/2014].
 • D. Rebro, Ženy píšu poéziu, muži tiež [Women Write Poetry, Men Do As Well], Bratislava 2011, p. 7.
 • R. Gibellini, “Politická teológia” [“Political Theology”], In Teológia XX. storočia [The Theology of the 20th Century], Prešov 1999, p. 235.
 • J. Moltmann, “Die Eigenart christlicher Theologie”, In Umkehr zur Zukunft, München 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22a92ea6-acdc-4900-bda4-67c20de8ffd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.