PL EN


2016 | 1(49) | 15-22
Article title

Założenia ustawy budżetowej na rok 2016 – próba oceny

Content
Title variants
EN
The founding of the budgetary act for the year 2016 – evaluation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie założeń uchwalonej przez Sejm ustawy budżetowej na 2016 rok. W artykule poruszono za-gadnienia teoretyczne związane z istotą i znaczeniem pojęcia budżetu i ustawy budżetowej w świetle obowiązujących przepisów prawa. Wykorzystując dane zawarte w raportach Ministerstwa Finansów oraz dostępne opinie i ekspertyzy, wskazano na podstawowe wielkości makroekonomiczne determinujące charakter omawianej ustawy. W konkluzji, zestawiono prognozowany poziom dochodów budżetu państwa z planowanymi wydatkami oraz dokonano próby oceny ich wpływu na gospodarkę finansową państwa w analizowanym okresie.
EN
The article presents the founding of the budgetary act adopted by the government for the year 2016. The first part of the paper focuses on the theoretical aspects related to the essence and meaning of the budget and budgetary act. The last part of the article summarizes macroeconomic situation and fiscal policy (planned level of revenues and expenditures) and assess their impact on the financial economy in Poland.
Year
Issue
Pages
15-22
Physical description
Contributors
  • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22a9d5e3-dc8c-40d2-9b07-d5d6bc1292b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.