PL EN


2017 | 3 | 84-94
Article title

Development of the competence standard for innovation management – implementation of the new methodological approach

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Opracowanie standardu kompetencji zawodowych dla obszaru zarządzania innowacjami – wdrożenie nowego podejścia metodologicznego
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Prace rozwojowe dotyczące standaryzacji kompetencji zawodowych trwają od lat w krajach Europy i nie tylko. Podejmują je również międzynarodowe zespoły w ramach programu Erasmus+. Artykuł stanowi kontynuację tematyki zainicjowanej przez autorkę w nr 3/2016 niniejszego czasopisma i prezentuje rezultaty prac wdrożeniowych metodyki przygotowanej w ramach projektu Communicating Professional Competence. Eksperymentalnym terenem wdrożenia był obszar zawodowy: zarządzanie innowacjami. Opracowano projekt standardu kompetencji zawodowych dla specjalistów pracujących w tym obszarze. Wykorzystano go do opracowania kwestionariusza samooceny kompetencji zawodowych, który testowała pilotażowa grupa przedstawicieli sektora gospodarki, nauki oraz otoczenia biznesu. Artykuł zamykają konkluzje z realizacji tego etapu prac oraz rekomendacje ich wykorzystania na poziomie kraju.
References
  • Bednarczyk, H., Koprowska, D., Kupidura, T., Symela, K. i Woźniak, I. (2014), Opracowanie standardów kompetencji zawodowych. ITeE – PIB, Radom.
  • Gwarda-Gruszczyńska E., Czapla T. (2011), Kluczowe kompetencje menadżera ds. komercjalizacji, PARP Warszawa.
  • Lester S., Religa J. (2017) „Competence” and occupational standards: observations from six European countries//Education+Training, Vol. 59, No. 2, pp. 201–214.
  • Religa J., Lester S., Nowe podejście w metodologii standaryzacji kompetencji zawodowych, Edukacja Ustawiczna Dorosłych nr 3, 2016, s. 80–91, ISSN 1507-6563.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22ac4a5b-63a3-4cdd-9872-c75aa15577f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.