PL EN


2016 | 2 (793) | 26-35
Article title

Logistyka mediów

Authors
Title variants
EN
The Logistics in the Media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach w sektorze mediów daje się zauważyć istotne przeobrażenia restrukturyzacyjne. Proces ten wykroczył daleko poza tradycyjne ekonomiczno-organizacyjne ramy, powodując gruntowną ich metamorfozę. Z rynku znikają tradycyjne papierowe media, co determinuje zasadnicze przeobrażenia pozostałych wydawnictw. Jednocześnie Internet stworzył nowe kanały dystrybucji informacji i tym samym doprowadził do powstania mediów społecznościowych. Warsztat dziennikarza zmienił się diametralnie. Współczesne procesy zachodzące w tym sektorze wymagają nowych narzędzi badawczych. Wiąże się z tym również zapotrzebowanie na kadry o unikalnych kwalifikacjach.
EN
In recent years, significant restructuring could be observed in the media sector. This process has extended far beyond the traditional economic and organisational framework, causing its comprehensive metamorphosis. Traditional paper media are disappearing from the market, which determines the fundamental transformation of other forms of publication. At the same time, the Internet has created new distribution channels of information and thus has led to the emergence of social media. The tools that journalists use have radically changed. Contemporary processes in this sector require new research tools. This creates the need for staff with unique skills.
Contributors
  • dr inż. Wiesław Cetera, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22acf5b4-f862-462d-a82c-caacbd3d745e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.