PL EN


2010 | 1 | 155-165
Article title

PRZYBLIŻANIE DALEKIEGO WSCHODU. O TRZECH POLSKICH PODRÓŻACH ORIENTALNYCH

Content
Title variants
DE
ANNÄHERUNG AN OSTASIEN. ÜBER DREI POLNISCHE REISEN IN DEN ORIENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Im XIX. Jahrhundert haben sich polnische Reisen nach Zentral- und Ostasien aus zwei Gründen ergeben: durch eigene Interessen am Orient oder aufgrund eines Zwangsaufenthaltes in Sibirien. In diesem Artikel werden drei Beziehungen aus diesem exotischen Bereich besprochen (Jan Potocki, Maurycy August Beniowski und Agaton Giller), die differenzierte Perspektiven der Beschreibung von kulturell fremden Traditionen darstellen. Obwohl keiner von den hier erwähnten reisenden Forschern Orientalist war, wurden sie dank ihrer Beziehungen zu Sachkennerns dieser Thematik. Neben kognitiven Faktoren der hier besprochenen Reisen nach Ostasien, ist die Frage nach der Stilistik und Problematik gegenseitiger interkultureller Kontakte wichtig. Es stellt sich heraus, dass die Beziehungen und Tagebücher, mit den enthaltenen Beschreibungen der Formen von anderen Kulturen, als Ausdruck der eigenen Kultur und gleichzeitig als Ausdruck einer aus der einheimischen Kultur angenommenen Haltung gegenüber den Vorstellungen der Wirklichkeit interpretiert werden können. Im Falle eines ausgedachten Bildes von asiatischen Völkern werden die Bilder aus verschiedenen Perspektiven dargestellt: aus der des Kosmopoliten (Potocki), Flüchtlings (Beniowski) und Verbannten (Giller).
Keywords
Year
Issue
1
Pages
155-165
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Akademia Pomorska Słupsk
References
 • Argentow A., Putiewyja zapiski świaszczennika missionera Andreja Argentowa w pripolarnoj miestnosti, „Zapiski Sibirskaho Oddieła”, Kniżka IV, Petersburg 1858.
 • Banzarow D., Černaja Viera ili Šamanstvo u Mongołov, Kazan 1846.
 • Baramygin M., Z Dziennika kupca Michała Maramygina, „Zapiski Sibirskaho Oddieła”, Kniżka VI, Petersburg [b.r.].
 • Baranowski B., Znajomość Orientu w dawnej Polsce, „Sprawozdania ŁTN”, r. III, nr 1 [5], Łódź 1949.
 • Belcour T. de, Dziennik oficera francuskiego w służbie konfederacji barskiej, pojmanego przez Moskali i zesłanego na Sybir, tłum. K. Godebski, Lwów 1866.
 • Beniowski M.A., Dziennik podróży i zdarzeń hrabiego M.A. Beniowskiego na Syberyi, w Azyi i Afryce, Kraków 1898.
 • Beniowski M.A., Historia podróży i osobliwszych zdarzeń sławnego Maurycego-Augusta hrabi Beniowskiego, Warszawa 1797.
 • Burkot S., Polskie podróżopisarstwo romantyczne, PWN, Warszawa 1988.
 • Ciecierski F., Pamiętnik księdza [...] przeora dominikanów wileńskich, zawierający jego i towarzyszów jego przygody doznane na Sybirze w latach 1797-1801, Lwów 1865.
 • Cieński A., Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku, Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich. Wrocław 1981.
 • Francev V., Poslednije učenoje putiešestvije grafa Jana Potockogo 1805-1806, Praga 1938, s. 5-26.
 • Giller A., Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberii, Lipsk 1867.
 • Giller A., Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854, Lipsk 1856.
 • Jewsiewicki W., Na syberyjskim zesłaniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
 • Kajdański E., Tajemnica Beniowskiego. Odkrycia, intrygi, fałszerstwa, OW Volumen,Warszawa 1994.
 • Kalinowski D., Dalekowschodnie religie w oczach romantyków, [w:] Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu, red. E. Kasperski, O. Krysowski, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2008, s. 429-448.
 • Kalinowski D., Polska droga na Daleki Wschód, [w:] Bez antypodów? Konfrontacje i zbliżenia kultur, red. B. Mazan, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 23-34.
 • Kobyłecki J., Wiadomości o Syberii i podróże w niej odbyte. Warszawa 1837.
 • Kopeć J., Dziennik podróży Józefa Kopcia przez całą wzdłuż Azję, lotem [lądem] od portu Ochocka, Oceanem przez wyspy Kurylskie do niższej Kamczatki, a stamtąd na powrót do tegoż portu na psach i jeleniach, Wrocław 1837.
 • Kotwicz W., Jan hrabia Potocki i jego podróż do Chin, Wilno 1935, s. 54-76.
 • Kotwicz W., Józef Kowalewski. Orientalista (1801-1878), Państwowy Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1948.
 • Kowalewski J., Obrzędy weselne Buriatów, „Rocznik Orientalistyczny” 1936, t. 12, s. 143-158.
 • Kuczyński A., Syberyjskie szlaki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972.
 • Lubicz-Chojecki K., Pamięć dzieł polskich, podróż i niepomyślny sukces Polaków przez urodzonego [...], Warszawa 1789.
 • Ludy dalekie a bliskie. Antologia polskich relacji o ludach Syberii, wyb. i komentarz A. Kuczyński, Wrocław 1989.
 • Makowski S., Tęcze i świerzopy: Słowacki, Beniowski, Mickiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.
 • Orłowski L., Maurycy August Beniowski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1961.
 • Piotrowski R., Pamiętniki z pobytu na Syberii, Poznań 1860-1861.
 • Piotrowski W., Horyzonty światopoglądowe „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 1993.
 • Potocki J., Podróż przez stepy Astrachania i na Kaukaz, [w:] tegoż, Podróże, zebrał i opracował L. Kukulski, Warszawa 1959, s. 273-406.
 • Potocki J., Rękopis znaleziony w Saragossie, tłum. E. Chojecki, Warszawa 1965.
 • Potocki J., Voyage dans les steps d’Astrakhan et du Caucase, red. J. Klaproth, Paris 1829.
 • Reychman J., Orient w kulturze polskiego oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1964
 • Reychman J., Próba organizacji orientalizmu polskiego doby Mickiewicza, „Przegląd Orientalistyczny” 1954, nr 2.
 • Roćko A., Obraz Syberii w XVIII-wiecznych tekstach wspomnieniowych, [w:] Wyobraźnia epok dawnych: Obrazy – Tematy – Idee, red. J.K. Goliński, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, s. 471-481.
 • Rosset F., Triaire D., Jan Potocki. Biografia, tłum. A. Wasilewska, Warszawa 2006, s. 258-287, 325-346 [wyd. oryg. Jean Potocki. Biographie, Paris 2004].
 • Roszko J., Awanturnik nieśmiertelny: Maurycy Beniowski, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1989.
 • Ryba J., Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1993.
 • Said E.W., Orientalizm, tłum. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski jun., PIW, Warszawa 1991.
 • Sieroszewski A., Maurycy Beniowski w literackiej legendzie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.
 • Sinko T., Historia religii i filozofia w romansie Jana Potockiego, Kraków 1920.
 • Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturowa, oprac. A. Kuczyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1993.
 • Szaszkow J., Buriaty Irkutskoj Gubernii, „Irkutskije Gubernskije Wiedomostia” 1858, nr 3.
 • Tuczyński J., Motywy indyjskie w literaturze polskiej, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NUKOWE, Warszawa 1981.
 • Zajączkowski A., Orient jako źródło inspiracji w literaturze doby mickiewiczowskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1955.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-1226
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22ae2d8c-843a-4b61-948b-e7f63f13d039
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.