PL EN


2018 | 1 (41) | 113-125
Article title

Skarga konstytucyjna w państwach Ameryki Łacińskiej – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Constitutional complaint in the Latin America – selected issues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ten przedstawia wybrane zagadnienia, które dotyczą skargi konstytucyjnej w państwach Ameryki Łacińskiej. Na wstępie autor omawia pojęcie skargi konstytucyjnej na gruncie literatury hiszpańskojęzycznej i polskiej. Takie ujęcie prawnoporównawcze pozwala na lepsze zrozumienie tej instytucji, jak również poruszanych kwestii. Następnie, została ukazana różnica terminologiczna, która jest stosowana w Ameryce Łacińskiej. Wybrane zagadnienia, które są poruszane w kontekście skargi konstytucyjnej dotyczą aktów prawnych, materialnych przesłanek, kwestii proceduralnych oraz właściwych w tym zakresie sądów konstytucyjnych (jako ostatniej instancji). Opracowanie to odnosi się także do meksykańskiej skargi konstytucyjnej.
EN
This paper explores some issues, concerning constitutional complaint in the Latin American countries. It starts from the term of constitutional complaint, based both on the Polish and Latin American literature. Such a comparative overview allows then for better understanding the discussed question. Further, there is illustrated different terminology, which is applied in the Latin America. Specifically, there are discussed such issues as the binding legal acts, substantive and procedural premises and the final decisive authorities, which are taking their decisions. This paper also investigates an issue, concerning the function of constitutional complaint in Mexico.
Year
Issue
Pages
113-125
Physical description
Dates
published
2018-02-28
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.
 • Bobadilla J., Anziani E., Aplicación del Recurso de Amparo en la Rep. Dominicana, a la luz de la ley 437-06, http://www.monografias.com/trabajos45/amparo-dominicana/amparo-dominicana3.shtml.
 • Brewer-Carías A.R., Ensayo de síntesis comparativa sobre el régimen del amparo en la legislación latinoamericana, http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2–41efb849fea8/Content/II,%204,%20581.%20SÍNTESIS%20COMPARATIVA%20DEL%20AMPARO%20EN%20AMÉRICA%20LATINA.doc).pdf.
 • Complak K., Ochrona praw człowieka w Ameryce Łacińskiej, [w:] B. Banaszak i in., System ochrony praw człowieka, Kraków 2003.
 • Deryng A., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2014.
 • Guerra J., El amparo en el Derecho Dominicano, http://www.monografias.com/trabajos15/amparo-dominicano/amparo-dominicano.shtml.
 • Landa C., El proceso de amparo en América Latina, „Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano”, Año XVII, Montevideo 2011.
 • Landa C., El proceso de amparo en América Latina, „Ius et Veritas” 2010 (41).
 • Navarro Beltrán E., 35 Años del recurso de protecciónnotas sobre su alcance y regulacion normativa, „Estudios Constitucionales” 2012, Año 10, No. 2.
 • Orrego Hoyos G., The Amparo Context in Latin American Jurisdiction: an approach to an empowering action, http://www.nyulawglobal.org/globalex/Amparo.htm.
 • Pizzolo C., Las fórmulas sobre amparo – su estudio y análisis comparativo, [w:] Europa Wschodnia – Ameryka Łacińska, Pozycja jednostki i system rządu, red. K. Complak, Wrocław 2002.
 • Rueda Garces P.N., Moralidad administrativa y moral pública, http://www.arkhaios.com/?p=1029.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22b1f4ee-db9e-46c0-8538-ed06c6a3301a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.