PL EN


Journal
2014 | 12 | (2)23 | 197-212
Article title

Między gnozą a kabałą. Egzemplifikacje religijności w powieściach o wojnie polsko-krzyżackiej napisanych około roku 2010

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Between gnosis and cabala. Exemplification of religiousness in the novels about the Polish-Teutonic war written about the year 2010
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
References
 • J. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.
 • Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
 • A. Giddens, Konsekwencja nowoczesności, przeł. E. Klekot, Kraków 2008.
 • W. James, Doświadczenie religijne, przeł. J. Hempel, Warszawa 2012.
 • J. Derrida, G. Vattimo i inni, Religia. Seminarium na Capri…, przeł. M. Kowalska, E. Łukaszyk i inni, Warszawa 1999.
 • R. Rorty, G. Vattimo, Przyszłość religii, red. S. Zabala, przeł. S. Królak, Kraków 2010.
 • R. Otto, Mistycyzm Wschodu i Zachodu. Analogie i różnice wyjaśniające jej istotę, przeł. B. Kupis, Warszawa 1999.
 • G. Kapeles, Zemsta Boga. Religijna rekonkwista świata, przeł. A. Adamczak, Warszawa 2010.
 • A. Walicki, Filozofia polskiego romantyzmu, Kraków 2009.
 • R. Borkowski, Serce Zakonu, Poznań 2010.
 • Sz. Twardoch, Wieczny Grunwald. Powieść zza końca czasów, Warszawa 2013.
 • B. McHale, Powieść postmodernistyczna, przeł. M. Płaza, Kraków 2012.
 • J. Komuda, Krzyżacka zawierucha, Lublin 2010.
 • D. Domagalski, Delikatne uderzenie pioruna, Lublin 2009.
 • D. Domagalski, Aksamitny dotyk nocy, Lublin 2009.
 • D. Domagalski, Gniewny pomruk burzy, Lublin 2010.
 • Raport Bernheimera, 1993. Komparatystyka na przełomie wieku, przeł. M. Wzorek, [w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, pod red. T. Bilczewskiego, Kraków 2010.
 • H.H.H. Remak, Literatura porównawcza – jej definicja i funkcja, przeł. W. Tuka. [w:] Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek-Ivaničkova, Warszawa 1997.
 • M.-A. Ouaknin, Tajemnice kabały, przeł. K., K. Pruscy, Warszawa 2006.
 • O. Bowden, Assasins’s Creed. Nieznana historia mistrza asasynów – Altaïra, przeł. M. Strąkow, Kraków 2012.
 • O. Bowden, Assasins’s Creed. Bractwo, przeł. P. Bieliński, Kraków 2012.
 • J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. A. Jankowski, Poznań 1997.
 • J. Campbell., The Masks of God: Creative Mythology, Souvenir Press, London 2001.
 • M. Janion, Próba krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencji ludzi i duchów, Warszawa 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22b4eea7-ffae-4c96-9058-7a75bf8ddf7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.