PL EN


2016 | 1(49) | 33-42
Article title

Alokacja środków publicznych w warunkach globalizacji

Authors
Content
Title variants
EN
The allocation of public resources in the context of globalization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Procesy globalizacyjne wpływają na zakres i funkcje finansów publicznych. Alokacja środków publicznych, znajdująca się pod presją dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych na świecie, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu rozwoju gospodarki. Także wzrastająca konkurencyjność pomiędzy krajami skłania do angażowania środków publicznych. Celem artykułu jest ocena oddziaływania procesów globalizacji na alokację publicznych zasobów finansowych w krajach Unii Europejskiej. Do badań zastosowano metodę analiz i porównań danych obejmujących wskaźniki relacji wydatków publicznych do PKB oraz wskaźnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na pozytywne zweryfikowanie hipotezy, że proces globalizacji determinuje alokację zasobów publicznych.
EN
The processes of globalization affect the scope and functions of public finance. The allocation of public resources, being under the pressure of dynamic socio-economic changes, plays an important role in shaping the development of economy. Also, an increasing competition between countries tends to involve public funds. This article aims at assessing the impact of globalization on allocation of public financial resources in the European Union. The method of analysis and comparison of data was applied involving the public expenditure ratios to GDP and the ratio of foreign direct investment. The analysis conducted allowed for positive verification of the hypothesis that the globalization process determines the allocation of public resources.
Year
Issue
Pages
33-42
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22b953fa-74db-44d6-ae52-c96a8dbcc39d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.