PL EN


2015 | 2(4) | 7-23
Article title

Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Content
Title variants
EN
Differentiation of human capital resources in Warmia and Mazury Region
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The main aim of the article is to estimate the resources of human capital and its differentiation in the counties of Warmia and Mazury. There was applied the synthetic indicator of human capital (WZKL) on which basis there was made a hierarchy of counties. The analysis was carried out in spatial and time dimension, using data from the Local Data Bank from the Central Statistical Office and the censuses. The analysis covers 2002 and 2011. In those years the censuses were conducted, which are the only reliable source of information about education an essential component of human capital. The purpose of the study is to find answers to research questions: what is the state of human capital, what is its spatial differentiation, and what changes have occurred in the period 2002–2011 in the counties of Warmia and Mazury?
Year
Issue
Pages
7-23
Physical description
Contributors
References
 • Bizon W., Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 35, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 • Czyszkiewicz R., Molewicz M., Kapitał ludzki – czynnik rozwoju regionalnego, Roczniki Rozwoju Samorządów Województwa Zachodniopomorskiego 2003–2004, T. IV, Szczecin 2006.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Faggian A., McCann P., Human capital and regional development, [w:] Handbook of Regional Growth and Development Theories, Edward Elgar, Northampton, MA, 2009.
 • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Florida R., Toward the learning region, Futures 1995, vol. 27, no. 5.
 • Golejewska A., Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowo-Wschodniej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2012.
 • Herbst M., Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 • Jabłoński Ł., Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Janc K., Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2009.
 • Klonowska-Matynia M., Przestrzenne zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce, Handel Wewnętrzny 2014, nr 5 (352).
 • Mackiewicz M., Kwiatkowski M., Sętorek A. (red.), Drewno i meblarstwo – raport końcowy. Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, Geoprofit Wojciech Dziemianowicz, ECORYS Polska, Warszawa 2015.
 • Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E., Region w gospodarce opartej na wiedzy, kapitał ludzki – innowacje – korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa 2011.
 • OECD, Education at Glance 2010: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris 2010.
 • OECD, The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, OECD Publishing, Paris 2001.
 • UNDP, Krajowy raport o rozwoju społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Biuro Projektowe w Warszawie, Warszawa 2012.
 • World Bank, The Changing Wealth of Nations, The World Bank, Washington, DC, 2011.
 • Zacher L.W., Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22ba94f0-e352-41ad-9a01-05f76635b8a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.