PL EN


2016 | 2/2016 (22), cz.2 | 185-193
Article title

Modelowanie panelowe cyklu życia filmu kinowego w Polsce

Content
Title variants
EN
Pooled Modelling of the Product Life Cycle of Feature Films in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem autorów artykułu jest estymacja krzywej cyklu życia filmu kinowego w Polsce. Analiza została wykonana dla próby badawczej składającej się z 175 polskich filmów fabularnych, które na przestrzeni ostatnich lat 2004–2014 obecne były w kinach. Kształt krzywej cyklu życia filmu kinowego został wyznaczony przy użyciu danych panelowych (wpływów ze sprzedaży biletów kinowych przypadających na kopię). Dane dotyczące wpływów ze sprzedaży biletów kinowych zostały pozyskane z serwisu branżowego boxoffice.pl.
EN
The main purpose of this article is to estimate the average product life cycle of feature films produced in Poland. The analysed sample consists of 175 motion pictures released between 2004 and 2014 for which complete data on the variables were available. The shape of movie life cycle curve was analysed using box office panel data (box office revenue per copy). The data concerning box office revenue were obtained from the boxoffice.pl website.
Year
Pages
185-193
Physical description
Dates
published
2016-12-12
Contributors
 • Zakład Badań Operacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
References
 • Ainslie, A., Dreye, X. i Zufryden, F. (2005). Modeling movie life cycles and market share. Marketing Science, 24(3), 508–517, http://dx.doi.org/10.1287/mksc.1040.0106.
 • Basuroy, S., Desai, K. i Talukdar, D. (2006). An empirical investigation of signaling in the motion picture industry. Journal of Marketing Research, 43(2), 287–295, http://dx.doi.org/10.1509/jmkr.43.2.287.
 • Chang, B.H. i Ki, E.J. (2005). Devising a practical model for predicting theatrical movie success: focusing on the experience good property. Journal of Media Economics, 18(4), 247–269, http://dx.doi.org/10.1207/s15327736me1804_2.
 • Ciecieląg, J. i Tomaszewski, A. (2003). Ekonometryczna analiza danych panelowych. Warszawa: Wydawnictwo WNE.
 • Dańska-Borsiak, B. i Laskowska, I. (2006). Wybrane problemy estymacji modeli opartych na danych czasowo-przekrojowych. Przegląd Statystyczny, 53(3), 27–35.
 • De Vany, A.S. i Walls, W.D. (1996). Bose-Einstein dynamics and adaptive contracting in the motion picture industry. The Economic Journal, 106(439), 1493–1514, http://dx.doi.org/10.2307/2235197.
 • De Vany, A.S. i Walls, W.D. (1997). The market for motion pictures: rank, revenue, and survival. Economic Inquiry, 35(4), s.783–798, http://dx.doi.org/10.1111/j.1465-7295.1997.tb01964.x.
 • Green, W.H. (2002). Econometric analysis. New Jersey:Prentice Hall.
 • Hadida, A.L. (2009). Motion picture performance: a review and research agenda. International Journal of Management Review, 11(3), 3010–304, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2370.2008.00240.x.
 • Hidalgo, C.A.R., Castro, A. i Rodriguez-Sickert, C. (2006). The effect of social interactions in the primary consumption life cycle of motion pictures.
 • New Physics, 8(52), 1–11. Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Krider, R.E. i Weinberg, Ch. B. (1998). Competitive dynamics and the introduction of new products: the motion picture timing game. Journal of Marketing Research, 35(1), 1–15, http://dx.doi. org/10.2307/3151926.
 • Lehmann, D.R. i Weinberg, Ch.B. (2000). Sale through sequential distribution channels: an application to movies and videos. Journal of Marketing, 64(3), 18–34, http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.64.3.18.18026.
 • Levitt, T. (1965). Exploit the product life cycle. Harvard Business Review, 43(3), 81–94.
 • Liu, Y. (2006). Word of mouth for movies: its dynamics and impact on box office revenue. Journal of Marketing, 70(3), 74–89, http://dx.doi.org/10.1509/ jmkg.70.3.74.
 • Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Radas, S. i Shugan, S.M. (1998). Seasonal marketing and timing new product introductions. Journal of Marketing Research, 35(3), 296–315, http://dx.doi.
 • org/10.2307/3152029.
 • Reinstein, D.A. i Snyder, Ch.M. (2005). The influence of expert reviews on consumer demand for experience goods: a case study of movie critics. Journal of Industrial Economics, 53(1), 27–51, http://dx.doi.org/10.1111/j.0022-1821.2005.00244.
 • Sawhney, M.S. i Eliashberg, J. (1996). A parsimonious model of forecasting gross box-office revenues of motion pictures, Marketing
 • Science, 15(2), 113–131, http://dx.doi.org/10.1287/mksc.15.2.113.
 • Terry, N., De’Armond, D. i Zachary, M. (2009). The determinants of opening weekend box office revenue for movies. Journal of Academy of Business and Economics, 9(4), 193–201.
 • Zellner, A. (1962). An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests of aggregation bias. Journal of the American Statistical Assosiation, 57(198), 348–368, http://dx.doi.org/10. 1080/01621459.1962.10480664.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22bc95a0-03b7-4c9d-ad4d-f8ab0b45835c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.