PL EN


Journal
2016 | 1(45) | 115-121
Article title

Wspomnienie o Profesorze Zygmuncie Świechowskim

Content
Title variants
EN
In memory of Professor Zygmunt Świechowski
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ten jest próbą przedstawienia sylwetki wybitnego polskiego historyka architektury prof. Zygmunta Świechowskiego, który zmarł 28 grudnia 2015 r. w wieku 95 lat. Zasadnicza część tekstu to omówienie zawodowego życiorysu Profesora, związanego z wieloma środowiskami naukowymi w Polsce i za granicą. Dodatkowym nurtem rozważań są osobiste spostrzeżenia autorki, której pierwsze kontakty z Profesorem sięgają już lat 80. ubiegłego stulecia. Zacieśnienie współpracy nastąpiło od roku 2003, gdy autorka wraz z prof. Świechowskim i prof. Robertem Kunklem rozpoczęła realizację projektu badawczego dotyczącego średniowiecznej architektury cysterskiej w Małopolsce. Konkluzją rozważań jest stwierdzenie, że wszyscy, którzy mieli jakikolwiek kontakt z Profesorem, będą go wspominać jako wybitnego uczonego i wielkiego humanistę.
EN
This article is an attempt at presenting the distinguished Polish architectural historian – Professor Zygmunt Świechowski who passed away on December 28, 2015 at the age of 95. The major part of the text regards Professor’s professional career connected with a lot of circles of scholars in Poland and abroad. Additionally, the article presents the personal observations of the author who first met Professor in the 1980s. They worked closer since 2003 when together with Professor Świechowski and Professor Robert Kunkel they started the research project regarding the medieval Cistercian architecture in Małopolska. The conclusion of those deliberations is the statement that all those who knew Professor will remember him as an eminent scholar and a great humanist.
Journal
Year
Issue
Pages
115-121
Physical description
Contributors
  • Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
References
  • Łużyniecka E., Świechowski Z., Kunkel R., Architektura opactw cysterskich. Małopolskie filie Morimond/The architecture of Cistercian abbeys. Morimond filiations in Little Po­land, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2008.
  • The presentation of Awards by the Polish National Comittee of the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), „Architectus” 2008, Nr 2(24), 85–89.
  • Świechowski Z., „The ladder of virtue” in Bath Cathedral, „Architectus” 2011, Nr 1(29), 19–22.
  • Komisja Historii i Konserwacji Architektury Sakralnej PKN ICOMOS, http://www.icomos-poland.org/index.php/pl/materiay-komisji/6komisja-historii-architektury-sakralnej [accessed: 10.01.2016].
  • Świechowski Z., Czy kościół cysterek w Trzebnicy był cysterski?, [w:] E. Łużyniecka, A. Galar (red.), Dziedzictwo kulturowe cystersów, Wydawnictwo TART, Wrocław 2014, 21–35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22bcbc5b-a1cd-450e-836a-cc494b3960d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.