PL EN


2009 | 22 | 66-77
Article title

Pozycja instytucjonalno – prawna sekretarza generalnego ONZ

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The legal-institutional position of the United Nations' Secretary General
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono pozycję instytucjonalno-prawną Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz przeanalizowano jego najważniejsze funkcje w zakresie swojej działalności, takie jak utrzymanie pokoju między narodami poprzez działania mediacyjne i dyplomatyczne. W dalszej części artykułu omówiono sylwetki kilku wybranych osób pełniących funkcję sekretarzy generalnych. Podkreślono, że Sekretarz Generalny nie jest w stanie spełniać wszystkich potrzeb organizacji i nie zawsze może zadbać o rozwiązywaniu wszystkich palących problemów. W podsumowaniu Autorka dochodzi do wniosku, iż kluczową rzeczą jest to, że każdy sekretarz generalny powinien odgrywać wiodącą rolę w kształtowaniu ładu międzynarodowego.
EN
The article presents the position of the United Nations’ Secretary-General, who is the most important administrative agent of the United Nations. The paper touches on the most significant functions of the Secretary-General in the field of his activities, such as peacekeeping between the nations, undertaking diplomatic steps, serving an administrative and diplomatic role. Also, the responsibilities of the Secretariat, which leads a service function towards the other United Nations bodies, have been mentioned. In the further part of the article several selected profiles of the Secretaries-General have been discussed. It has been signified that keeping the position is connected with being responsible for the United Nations’ future. It has been mentioned that the choice of the Secretary-General has not sometimes been easy and the election procedures have been absorbing and diverse. The features of the Secretary-General, which should be compatible with the surrounding reality, have been named. It was highlighted that the Secretary-General is not able to fulfill many needs of the organization and is not able to take care of solving all the burning problems of the United Nations. The process of delegating successors is a vital one. The Secretary-General must be aware of the imperfections in the organization functioning. In the summary, the role of the Secretary-General has been pointed out. The most important thing is that each Secretary-General should play a leading role in shaping the international order and face the United Nations’ expectations.
Year
Issue
22
Pages
66-77
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
References
 • Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Toruń 2007.
 • Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.
 • Bocian B., Ożóg – Radew M., Uniwersalny system ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, Siedlce 2003.
 • Gawłowicz I., Wybrane organizacje międzynarodowe, Szczecin 1998.
 • Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C., Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1993.
 • Grzybowski M., Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe, w: Wiedza o społeczeństwie, red. Woś T., Stelmach J., Mankowicz M., Grzybowski M., Włudyka T., Warszawa 2004.
 • Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.
 • Karta Narodów Zjednoczonych, w: Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, red. J. Rydzkowski, Warszawa 2000.
 • Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Warszawa 2001.
 • Łoś – Nowak T. (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, Wrocław 2004.
 • Pietraś M., Organizacje międzynarodowe, (w:) Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2007.
 • Reginia – Zacharski J., Organizacja Narodów Zjednoczonych, w: Liga Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe, red. P. Żurawski vel Grajewski, Łódź 2004.
 • Rogala S., Podstawowe problemy politologii, Rzeszów 1999.
 • Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002.
 • Rydzkowski J., Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2000.
 • Urquhart B., Childers E., Świat w poszukiwaniu przywództwa. ONZ jutra, Warszawa, 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22bf37ae-60e4-4fd1-8a6a-a3e7e92ddf3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.