PL EN


2007 | 3 | 108-118
Article title

Przestrzenne aspekty funkcjonowania zagranicznych podmiotów przemysłowych we Wrocławiu i w okolicach

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is based on a survey purposed to show spatial aspects of running foreign industrial manufactures registered in Wrocław and adjoining districts: Wrocław, Oleśnica, Oława, Środa Ślłąska, Trzebnica, and Wołowski. The goal of the survey was finding answers to following questions: Is a production in progress in the site of entity? What motivated them for such localization? What barriers are the most encumbering for making business? How much of production is exported? What are directions of sale and sources of supply? What are relation between surveyed organizations and their partners?
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski, Polska
References
  • Domański B., 2001, Deformacje metodologiczne i ideologiczne w badaniach przekształceń przestrzeni gospodarczej Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, H. Rogacki (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  • Dziemianowicz W., 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, 21(54), Warszawa.
  • Huggins R., 1997, Competitiveness and the Global Region. The Role of Networking [w:] Innovation, Networks and Learning Regions?, J. Simmie (red.), Regional Policy and Development 18, Regional Studies Association, London.
  • Klasik A., 2002, Strategia konkurencyjna regionu [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej, A. Klasik, Z. Zioło (red.), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
  • Markowski T., Marszał T., 1998, Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej [w:] Współczesne problemy rozwoju regionalnego, T. Marszał, M. Opałło (red.), Biuletyn KPZK PAN, z. 180.
  • Martin A., 2003, A Study on Factors of Regional Competitiveness; University of Cambridge, Cambridge 7.
  • Namyślak B., 2003, Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności regionów na tle rozmieszczenia inwestycji zagranicznych w Polsce [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, T. Markowski (red.), Biuletyn KPZK PAN, z. 221.
  • Pietrzyk I., 2000, Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, M. Klamut, L. Olszewski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22c31893-7cb7-4e8f-b2a6-798b0d940592
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.