PL EN


2014 | 44 | 150-161
Article title

Tabor Pamięci Romów jako przykład promowania wiedzy o Romach przez Muzeum Etnograficzne w Tarnowie

Content
Title variants
EN
Roma Caravan Memorial as an example of pro motion of knowledge about Roma by the Ethnographic Muse um in Tarnów
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pierwszy „Cygański Tabor Pamięci Romów”, który później nazwany został „Międzynarodowym Taborem Pamięci Romów”, wyruszył sprzed dziedzińca tarnowskiego Muzeum Etnograficznego w lipcu 1996 roku. Jedną z głównych idei, która przyświecała organizatorom „Taboru” było upamiętnienie zagłady Romów, którym podobnie jak Żydom naziści odmówili prawa do życia i skazali na całkowitą eksterminację. Tabor jest swego rodzaju „pielgrzymką” upamiętniającą kaźń Romów, jak i oddaniem pomordowanym hołdu w miejscu ich wiecznego spoczynku. „Tabor Pamięci Romów” stanowi istotny element dziedzictwa kulturowego Romów zamieszkujących ziemie polskie. Sięganie do tego dziedzictwa, nawiązywanie do niego i ukazywanie w jak najszerszym zakresie niewątpliwie przyczyniać się będzie do głębszego poznania kultury romskiej.
EN
The first Roma Caravan Memorial set off from outside the Ethnographic Museum in Tarnów in 1996. It was organised by Adam Bartosz, an expert on Roma culture, history and language, and Adam Andrasz, the president of the Association of Roma in Tarnów. The Caravan is to commemorate Roma Holocaust. Members of the Roma community can thus learn about the history of extermination from local priests and authors of historical publications. Participants of the Caravan visit the following places of martyrdom: Żabno where possibly 49 of German and 12 of Hungarian Romas were shot by the Nazis in summer 1943), the grave in Borzęcin Dolny where anonymous 28 Romas, killed in the nearby forests, were buried, and Szczurowa where Germans murdered almost an entire Roma settlement of 93 people; the victims were buried in the local cemetery; it is probably the biggest grave of Roma people on the present territory of Poland. The Caravan Memorial is a project that integrates the Roma and the local community, also friendly villagers, journalists and sometimes passers-by join it.
Year
Issue
44
Pages
150-161
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski [University of Rzeszów], Rzeszów, Poland
References
 • Bartosz, A. (2003). Tabor Pamięci Romów. Tarnów: Wydawnictwo S-Can.
 • Bartosz, A. (2004). Nie bój się Cygana [Na dara Romestar]. Sejny: Fundacja Pogranicze.
 • Bartosz, A. (2010). Małopolski szlak martyrologii Romów. Tarnów: Wydawnictwo S-Can.
 • Bartosz, A. (2012). Romowie w Polsce: kalendarium 1401-2012. Tarnów: Wydawnictwo S-Can.
 • Drużyńska, J. (2012). Nawet gdy umrę będę śpiewał. Radio Kraków.
 • Gancarz, N. (2011). Pierwszy figuralny Pomnik Pamięci o Zagładzie Romów. Studia Romologica, (4), 267–270.
 • Kapralski, S. (2012). Naród z popiołów: pamięć zagłady a tożsamość Romów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kołodziejski, L. (2008a). Ostatni świadek?. Kurier Borzęcki, 2(49), 33. Pobrano 3 stycznia 2014, z http://www.borzecin.pl/images/stories/kurier/kurier%20borzecki%20nr%202(49)2008.pdf
 • Kołodziejski, L. (2008b). Ostatni żyjący świadkowie zbrodni: jak zbudować zdania, gdy z każdego winna tryskać krew?. Kurier Borzęcki, 1(48), 11–13. Pobrano 3 stycznia 2014, z http://www.borzecin.pl/images/stories/kurier/kurier%20borzecki%20nr%201(48)2008.pdf
 • Lubecka, A. (2005). Tożsamość kulturowa Bergitka Roma. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Mróz, L. (1992). Geneza Cyganów i ich kultury. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji „Historia pro Futuro”.
 • Tabor nas dzieli. (1998, sierpień 24). Gazeta Wyborcza, s. 14.
 • Uroczystość odsłonięcia nowego pomnika na mogile Romów. (2012). Pobrano 23 listopada 2013, z http://www.zabno.pl/index.php?news=02779
 • XIV Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. (2013). Pobrano 23 listopada 2013, z http://www.muzeum.tarnow.pl/wydarzenia.php?id=101
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22c37c5c-c896-46c4-bf15-ea9d3616ec3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.