PL EN


2017 | 2 | 29-44
Article title

Kultura bezpieczeństwa – jej uwarunkowania i znaczenie na przykładzie Polski po 1989 r.

Content
Title variants
EN
Safety culture – its conditions and significance. Characteristics and development prospects of safety culture of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi rozważania na temat kultury bezpieczeństwa z uwzględnieniem jej uwarunkowań i znaczenia w ramach nauk o bezpieczeństwie. Ocenie poddano zwłaszcza kulturę bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej po 1989 r., zwracając uwagę na jej cechy charakterystyczne i perspektywy rozwoju w środowisku międzynarodowym. Ostatnie stulecia znacznie wpłynęły na środowisko, w którym kształtowała się polska kultura bezpieczeństwa. Przemiany te miały wpływ na postrzeganie badań prowadzonych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności w RP.
EN
The article is a reflection on the culture security, taking into account its conditions and significance in the context of the science of national security. Author evaluates the safety culture of the Republic of Poland after 1989, paying attention to the characteristics and development prospects in the international environment. Over the past centuries environment of Polish culture security have been under significant changes that have affected perceptions of research carried out in the area of security and defence.
Year
Issue
2
Pages
29-44
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-6961
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22c6e108-7ed4-4b7a-a9c3-e484437cfb06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.