PL EN


2006 | 2 | 304-311
Article title

Refleksje z realizacji międzyszkolnego projektu „O pieniądzu wiem wszystko”

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Change of traditional teacher’s function is at reformed Polish school the current trend. Teacher passing on knowledge pupils to becomes transformed in organizer independent learning pupils. First important result of new style of teacher’s work is that learning process is built on knowledge. One of the methods of dealing with challenges of present school is the method which depend on independent realization pupils’ task prepared and co-coordinated by teacher. On the terrain of city Białystok the interscholar project „I Know Everything About Money” was realized, which stood up in frames of training for teachers of bases for entrepreneurships and knowledge about society entitled: „Where the Money grows - How the Banks Act in Poland?” (the training organized guided by Teachers’ Professional Development Center in Białystok, refinanced with grants of the National Bank of Poland). Students from III LO (K.K. Baczyński IIIrd Secondary School), XIV LO (XIVth Secondary School) from Secondary School of General Education No. 9 and as General W. Anders Technical Secondary School of Metal and Wood from Białystok participated in this project. The subject of project contained the questions about money as well as central banking. It was realized under direction of teachers of bases for entrepreneurships (M. Kulikowska, M. Szczepańska, B. Krasnodębska) by pupils from second and third classes in the end of December 2004 and at the beginning of January 2005 in Białystok. Finding information from different sources processing them and setting in order and finally presenting them in public was pupils’ task. The most interesting works were presented on the conference on 13th of June 2005 in regional residence of National Bank of Poland in Białystok.
Keywords
PL
Contributors
  • III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Polska
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Polska
References
  • Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000.
  • Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji, część II, Zakład Wydawniczy Letter Quality, Suwałki 2000.
  • Mikinia A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej, IMPULS, Kraków 2001.
  • Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, Edukacja -jest w niej ukryty skarb.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22c798db-0d26-478b-aa8f-bdec9d5e0377
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.