PL EN


2012 | 4 | 95-104
Article title

Gorsząca inność. Dziecko jako abiekt

Authors
Content
Title variants
EN
Scandalous otherness. Child as abject
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper raises the problem of the child as the Great Other, who appears in the novels of Doris Lessing The Fifth Child and Kenzaburo Öe A personal matter. In both works coming into the world of the Other – a handicapped boy – puts to the test the moral foundations of the conservative society. Nobel Prize winners are making human vivisection that shall specifically examine the persistence of attitudes and values such as parenthood, love, responsibility, confidence in front of drastic Otherness. The child manifests its differences, can not cope in relations with the environment, for which it is something dangerous, threatening ordered hierarchy of the family. Scandal also cause parents responsible for the birth of the ,,monster”. In Doris Lessing novel mother is excommunicated from the patriarchal society, in the prose of Öe father is alone in the community in which he lives with his son. For the analysis of the text the theory of Julia Kristeva on disgust will be used. Categories of abject, semiotic-ness, ,,the stranger in me” will help answer the question – why the hyperactive boy (The Fifth Child) and a boy with cerebral hernia (A personal matter) cause scandal and fear.
Keywords
EN
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Badinter E., Fałszywa ścieżka, przeł. M. Kozłowska, Warszawa 2005.
 • Bereza T., Dwie powieści z Japonii, w: tegoż, Proza z importu. Szkice literackie, Warszawa 1979.
 • Bereza, Proza z importu. Szkice literackie, Warszawa 1979.
 • Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław 2000.
 • Coetzee J. M., Zapiski ze złego roku, przeł. M. Kłobukowski, Kraków 2008.
 • Humm M., Słownik teorii feminizmu, przeł. B. Umińska i J. Mikos, Warszawa 1993.
 • Iwasiów I., Gender dla średniozaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Warszawa 2004.
 • Janion M., Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie, Gdańsk 1972.
 • Jarniewicz J., Literatura jako uczestnictwo, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 42.
 • Kitliński T., Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej, Kraków 2001.
 • Kristeva J., Obcość kulturowa i podmiot w kryzysie. Wywiad Suzanne Clark i Kathleen Hulley, przeł. A. Mizińska-Kleczkowska, w: Podmiot w procesie, red. J. Jusiak i J. Mizińska, Lublin 1999.
 • Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007.
 • Lessing D., Piąte dziecko, przeł. A. Gren, Warszawa 2005.
 • Libera L., Mickiewicz i medycyna. Szkice romantyczne, Zielona Góra 2010.
 • Melanowicz M., Literatura japońska. Proza XX wieku, Warszawa 1994.
 • Öe K., Futbol ery Manen, przeł. M. Melanowicz, Warszawa 1979.
 • Öe K., Sprawa osobista, przeł. Z. Uhrynowska, Warszawa 1974.
 • Pierzchała A., Zerwać pąki, zabić dzieci, Kenzaburo, Oe, http://wyborcza.pl/1,75517,2283351.html [22.10.2011].
 • Podmiot w procesie, red. J. Jusiak i J. Mizińska, Lublin 1999.
 • Rymkiewicz J.M., Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu, Warszawa 1968.
 • Szczuka K., Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji, Warszawa 2004.
 • Terakowska D., Poczwarka, Kraków 2008.
 • The Nobel Prize in Literature 1994, Kenzaburo Oe, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1994/ [14.10.2011].
 • The Nobel Prize in Literature 2007, Doris Lessing, http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2007/# [14.10.2011].
 • Tokarczuk: To wielka autorka, „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 239.
 • Zło, które nas zamieszkuje. Rozmowa Louisa-Philippe’a Dalemberta z Julią Kristevą, przeł. B. Maciejewska, „Magazyn Sztuki” 1996, nr 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22c87c6c-e020-45a9-bac2-d96daba0383f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.