PL EN


2018 | 9 | 4 | 524-528
Article title

Przemiany polskiego systemu edukacji podstawowej od lat 80. XX wieku

Content
Title variants
EN
Transformations of the Polish Basic Education System Since the 1980s XX Century
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł zawiera opis reform i zmian w systemie edukacji od lat 80. XX w. do 2017 r. Opisuję w nim reformy w systemie związane z przemianami społecznymi po 1980 r., które trwały niespełna 20 lat. Również podejmuję się przedstawienia planu zmian w szkolnictwie, które weszły w życie we wrześniu 2017 r., a głównie dotyczyły struktury szkolnictwa podstawowego.
EN
The article contains a description of reforms and changes in the education system from the 1980s to 2017. I describe in it system reforms related to social changes after 1980, which lasted less than 20 years. I am also undertaking a presentation of a plan of changes in education that came into force in September 2017, and their main assumption was changes in the structure of primary education.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
524-528
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Studentka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Polska
References
  • Ćwikliński, A. (2005). Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej. Poznań: Wyd. UAM.
  • Edukacja narodowym priorytetem. Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w PRL (1989). Warszawa, Kraków: PWN.
  • https://www.mac.pl/zmiany-w-oswiacie#HARMONOGRAM (2.10.2018).
  • Kupisiewicz, C. (1996). Koncepcje reform szkolnych w latach osiemdziesiątych. Warszawa: Żak.
  • Reforma systemu edukacji. Projekt (1998). Warszawa: WSiP.
  • Szczepanek, M. (2017). System edukacji Polski i Włoch – analiza porównawcza. Praca licencjacka, promotor: dr W. Lib, Uniwersytet Rzeszowski.
  • Śliwerski, B. (1999). Remanent reformowania oświaty w III RP. Edukacja i Dialog, 3, 30–36.
  • Walat, W. (2017). Założenia modelu edukacji na podstawie idei kognitywizmu i konstruktywizmu. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36(4), 109–121.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22ca0435-1c52-4285-bf33-1319561b0b15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.