PL EN


2013 | 7 | 183-192
Article title

Sozialpsychologische Parallele zwischen dem Filmstoff und dem Nationalsozialismus in Von Caligari zu Hitler von Siegfried Kracauer

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Psycho-social analogies between film and national socialism in 'From Caligari to Hitler' of Siegfried Kracauer
Psychologiczno-społeczne paralele między materiałem filmowym a narodowym socjalizmem w 'Od Caligariego do Hitlera' Siegfrieda Kracauera
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
The article refers not only to the writings of Siegfried Kracauer, a G erman essayist, film and art theorist, philosopher and prose writer, but also, and even in particular, to his monumental essay entitled From Caligari to Hitler. A Psychological History of the German Film. The most important issue he was interested in was the problem of different types of mentality and their psycho-social predisposition with particular reference to national socialism. Viewing the film as the picture of mentality of the nation, Kracauer describes the story of early German cinema taking into account not only Hitler and his later coming to power but also showing “inner predispositon of the nation”, which had an influence on the course of history. The autor especially studies psycho-social analogies between development of national socialism in G ermany and a famous film of Robert Wiene of 1920, enitled The Cabinet of Dr. Caligari, which is considered to be not only a leading example of expressionism in G erman cinema, but also one of the milestones in the film history of the world.
PL
Artykuł dotyczy twórczości Siegfrieda Kracauera (1889-1966) – niemieckiego eseisty, teoretyka filmu i sztuki, filozofa i prozaika, a zwłaszcza jego monumentalnego eseju Od Caligariego do Hitlera. Psyychologiczna historia filmu niemieckiego. Istotnym przedmiotem zainteresowań Kracauera był problem typów mentalności i ich psychospołecznych dyspozycji ze szczególnym odniesieniem do narodowego socjalizmu. Traktując film jako odbicie mentalności narodu (gdyż nie stanowi on nigdy dzieła jednostki, lecz jest efektem pracy kolektywu), Kracauer omawia historię początków kina niemieckiego pod kątem późniejszego dojścia do władzy przez Hitlera, ukazując „wewnętrzną dyspozycję” narodu, mającą wpływ na bieg historii. Analizie poddane zostają zwłaszcza psychospołeczne analogie między rozwojem narodowego socjalizmu w Niemczech a znanym filmem Roberta Wiene z roku 1920 Gabinet Dr. Caligari, uznawanym nie tylko za sztandarowy przykład ekspresjonizmu w kinie niemieckim, ale i za jeden z kamieni milowych w historii światowego kina.
Year
Issue
7
Pages
183-192
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
References
  • Brecht Ch., 2004, Strom der Freiheit und Strudel des Chaos. Ausblicke auf Kracauers Caligari-Buch, „Marbachermagazin Im Reich der Schatten. Siegfried Kracauers ‚From Caligari to Hitler‘“ 2004, nr 105.
  • Bundschuh J., 1980, Als dauere die Gegenwart eine Ewigkeit. Notizen zu Leben und Werk von Siegfried Kracauer, „Text + Kritik“ 1980, nr 68.
  • Ebert J., 1977, Kracauers Abbildtheorie, „Filmkritik“ 1977, nr 244.
  • Gay P., 2004, Die Republik der Außenseiter. Geist und Kultur in der Weimarer Zeit 1918-1933, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M.
  • Jacobsen W. u.a. (Hrsg.), 2004, Geschichte des deutschen Films, Stuttgart.
  • Kracauer S., 1979, Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films, Frankfurt a.M.
  • Steiner I., 2004, „Schicksal“ als Effekt der Filmarchitektur. Siegfried Kracauers Lektüre von „Der müde Tod“, „Marbachermagazin Im Reich der Schatten. Siegfried Kracauers‚From Caligari to Hitler‘“ 2004, nr 105.
  • Zimmermann K., 1958, Von Caligari bis heute, „Neue Deutsche Hefte“ 1958, nr 53.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-4557
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22cd615b-9d05-478f-83d4-14686ca87384
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.