PL EN


2015 | 25 | 163-179
Article title

Aktualność programu profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Content
Title variants
EN
Topicality of the Social Prevention and Rehabilitation Program at the University of Warsaw.
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
25
Pages
163-179
Physical description
Dates
published
2015
References
  • Czapów, Czesław, Stanisław Jedlewski (1971) Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: PWN.
  • Biel, Krzysztof, Mariusz Sztuka, red., (2010) Resocjalizacja wobec tajemnicy zła. Kraków: Wyd. WAM.
  • Pytka, Lesław (2009) Autonomia i uwikłanie transdyscyplinowe pedagogiki resocjalizacyjnej. [w:] Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak, red. Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie teoretyczne. Warszawa: Żak, s. 10-43.
  • Szczepaniak, Paweł, red., (2013) Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe. Warszawa: Wyd. Forum Penitencjarne.
  • Utrat-Milecki, Jarosław (2012) Prawo karne a pedagogika resocjalizacyjna – szkic penologiczny. [w:] Tamara Zacharuk, Marek Konopczyński, Sławomir Sobczak, red., Dialog w integracji i reintegracji społecznej. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, s. 253-282.
  • Martinson, Robert (1974) What works? Questions and answers about prison reform. “The Public Interest” 35: 22-54.
  • Sztuka, Mariusz (2013) Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Utrat-Milecki, Jarosław (2014) Resocjalizacja. [w:] Andrzej Kojder, Zbigniew Cywiński, red., Socjologia prawa. Główne problemy i postacie. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, s. 400-403.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-3952
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22cf847c-d5ce-4478-9e7f-9e3f19ca09b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.